Hjem.hjælpstimer før vis. til plejebolig

Beskrivelse

Gns. antal timers hjemmehjælp pr. uge i måneden før visitation til plejebolig for de nyvisiterede til plejebolig, 65+ årige

Definition

Gennemsnitlig antal timers hjemmehjælp (både praktisk hjælp og personlig pleje) pr. uge i måneden før visitation til plejebolig for nyvisterede til plejebolig for 65+ årige. Opgøres på årsbasis.

Tællerbeskrivelse

Summen af antal timers hjemmehjælp, som nyvisterede til plejebolig var visiteret til pr. uge i måneden før, at den enkelte person blev visiteret til plejebolig. 65+ årige

Nævnerbeskrivelse

Antal ny[[visiterede#Visitation Ældre]] til plejebolig i det pågældende år, 65+ årige

Opgørelsesniveau

Å

Hovedområde

Plejehjem/plejeboliger

Hovednøgletal

420-0421-004-0-0-0

Supplerende nøgletal

420-0421-004-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.