Hovedfkt 0528, Tilbud, børn særl. behov

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Gladsaxe Kommune (159)
153.21192
176.98279
195.66650
196.17099
216.00813
243.73129
225.66849
205.72224
Kommunegennemsnit
195.32326
193.62618
191.21341
202.59805
215.81835
216.86619
224.86323
226.15514