Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Gladsaxe Kommune (159)
.81597
.84357
.77647
.72259
.72099
.71730
.83776
Kommunegennemsnit
.86960
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682