Hovedfkt 0528, Tilbud, børn særl. behov

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Tårnby Kommune (185)
129.46306
120.43359
106.45387
134.31960
183.83202
195.14417
191.63339
183.80249
Kommunegennemsnit
195.32326
193.62618
191.21341
202.59805
215.81835
216.86619
224.86323
226.15514