Fkt 013543 - Rensningsanlæg, inkl kloak

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

Egedal Kommune (240)
Kommunegennemsnit