Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Lolland Kommune (360)
1.06419
1.11939
1.06115
.95008
.89349
.90594
.95201
1.01026
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682