Andel både prak.hjælp + pers.pl. 80+,pct

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i procent.

2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
Guldborgsund Kommune (376)
49.43100
49.87700
52.35900
53.88300
47.53700
49.23200
53.48800
Kommunegennemsnit
46.51600
46.12600
46.14400
45.61900
45.48500
44.07900
42.17500