Hovedfkt 0528, Tilbud, børn særl. behov

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Nyborg Kommune (450)
199.41375
183.44316
172.79878
170.94209
184.18422
188.70591
201.22678
214.81595
Kommunegennemsnit
195.32326
193.62618
191.21341
202.59805
215.81835
216.86619
224.86323
226.15514