Udvikling, antal 18-64 årige (pct.)

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

Nordfyns Kommune (480)
Kommunegennemsnit