Hovedfkt 0548 - Førtidspens. mm

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ærø Kommune (492)
384.00526
376.12565
386.76875
434.05567
442.64053
444.66575
428.22706
398.86813
Kommunegennemsnit
321.41200
317.57198
301.17824
312.53602
319.71008
319.42468
327.33348
313.53508