Fkt 053853 - kontaktprs og ledsagerordn.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ærø Kommune (492)
10.10478
3.92496
2.22659
2.44789
2.25891
3.13588
2.59144
2.70078
Kommunegennemsnit
6.51384
6.02757
5.89844
6.30701
6.28407
5.88531
6.53670
5.93652