Hovedfkt 0528, Tilbud, børn særl. behov

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2015
2016
2017
2018
2019
Ikast-Brande Kommune (756)
119.92507
180.16103
156.89631
168.09524
181.79942
175.54568
Kommunegennemsnit
195.32326
202.59805
215.81835
216.86619
224.86323
226.15514