Antal sygefraværsperioder pr. medarb.

Metadata

For metadata om nøgletallet, se her.
For oversigt med alle nøgletal, se her.

Historik

Nøgletallet opgøres i absolutte tal.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Hedensted Kommune (766)
.94441
.88285
.82509
.80200
.83147
.80991
.83317
.91967
Kommunegennemsnit
.86960
.93526
.88931
.90183
.89064
.87231
.89105
.97682