FLIS nøgletal på kommuneniveau

De listede nøgletal er en del af FLIS, som er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation.
Løsningen trækker data direkte fra kommunernes økonomi- og fagsystemer og grupperer dem i en række dataområder, bl.a. Borger, Økonomi og Skole.
FLIS indeholder også historiske data, som kan beskrive udviklingen over tid.
For nogle af dataområderne skal man være opmærksom på, at datakvaliteten ikke er god.


Geo Fyn er ikke ansvarlig for misbrug af oplysninger eller for fejl i de oplysninger, der stilles til rådighed.

For at fremsøge et nøgletal brug Ctrl + F

Afgangsprøve

Andel =>2 dansk læsning (alle), pct. (100_0110_800_7_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel =>2 dansk læsning (alm.kl.), pct (100_0110_800_6_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel =>2 dansk mundtlig (alle), pct. (120_0122_000_0_5_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel =>2 dansk mundtlig (alm.kl.), pct. (120_0122_000_1_5_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel =>2 dansk og matematik (alle) pct (120_0122_000_0_7_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel =>2 dansk og matematik (alm.) pct (120_0122_000_0_8_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel =>2 dansk retskriv. (alm.kl.), pct (100_0110_800_6_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel =>2 dansk retskrivn. (alle), pct (100_0110_800_7_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel =>2 dansk skriftlig (alle), pct. (120_0122_000_0_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel =>2 dansk skriftlig (alm.kl), pct. (120_0122_000_1_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel =>2 mat m. hj.midl. (alle) pct (100_0110_800_7_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel =>2 mat m. hj.midl. (alm.kl.) pct (100_0110_800_6_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel =>2 mat u. hj.midl. (alle) pct (120_0122_000_0_6_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel =>2 mat u. hj.midl. (alm.kl.) pct (120_0122_000_1_6_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel elever der tager afgangsprøve, pct (100_0110_805_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel min. 1 fritag. fra afg.prøve, pct (100_0110_801_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel min. 1 fritag., alm. klasser, pct. (100_0110_801_0_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel min. 1 fritag., spec.klasser, pct. (100_0110_801_0_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. fritagelser, elever m. fritagelser (100_0110_801_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karak.gns., fysik/kemi prak/mundtlig (100_0110_800_5_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns i 10. kl. afg.prøve (100_0110_800_0_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns i 9. kl. afg.prøve (10. kl.) (100_0110_800_0_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns, dansk retskrivning (100_0110_800_10_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns. afgangsprøve (alle elever) (100_0110_800_8_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns. i afgangsprøve, alm. klasse (100_0110_800_0_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns. i afgangsprøve, spec klasse (100_0110_800_0_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns., dansk læsning (100_0110_800_6_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns., dansk mundtlig (100_0110_800_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns., dansk orden (100_0110_800_7_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns., dansk skriftlig (100_0110_800_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns., engelsk mundtlig (100_0110_800_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns., mat. m. hjælpemidler (100_0110_800_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns., mat. uden hjælpemidler (100_0110_800_9_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Alder UBU

Gnm.alder, førstegang forb. foranst. (200_0210_007_6_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnm.alder, førstegangsanbringelse (200_0210_006_0_3_32) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnm.alder, igangsæt. anbringelser (200_0210_006_0_2_21) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnm.alder, modt. forebyg. foranstaltn. (200_0210_007_0_6_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Anbringelsesmønster UBU

Førstegangsanbr. pr. 1000 0-22 årig (200_0210_006_0_3_31) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Nyanbringelser pr. 1000 0-22 årig (200_0210_006_0_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Nye anbring. ift afsluttede anbring. (200_0210_006_0_2_20) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. alle anbragte - døgninst. (200_0210_006_10_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. alle anbragte - komm. plejefam. (200_0210_006_8_5_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. alle anbragte - netværkspleje (200_0210_006_8_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. alle anbragte - opholdssteder (200_0210_006_9_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. alle anbragte - plejefam. (alle) (200_0210_006_8_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. alle anbragte - sikrede inst. (200_0210_006_10_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. alle anbragte - trad. plejefamilie (200_0210_006_8_6_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. alle anbragte - øvr. opholdsst. (200_0210_006_11_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. i egne døgninstitutioner (200_0210_010_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. plejefam.anbragte - komm. plejefam. (200_0210_006_8_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. plejefam.anbragte - netværkspleje (200_0210_006_8_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. plejefam.anbragte - trad. plejefam. (200_0210_006_8_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Anbragte, alle pl.fam. pr 1000 0-22 år (200_0210_006_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Anbragte, døgninst. pr 1000 0-22 år (200_0210_006_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Anbragte, eget vær. mv. pr 1000 0-22 år (200_0210_006_5_0_50) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Anbragte, komm. pl.fam. pr 1000 0-22 år (200_0210_006_2_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Anbragte, kost-/efterskole pr 1000 0-22 (200_0210_006_7_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Anbragte, netv.pl.fam. pr 1000 0-22 år (200_0210_006_2_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Anbragte, opholdssteder pr 1000 0-22 år (200_0210_006_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Anbragte, sikr. døgnins. pr 1000 0-22 år (200_0210_006_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Anbragte, skibsproj. pr 1000 0-22 år (200_0210_006_6_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Anbragte, tradi. pl.fam. pr 1000 0-22 år (200_0210_006_2_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel af anbragte pr. 1000 0-22-årig (200_0210_006_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel af anbragte pr. 1000 0-5-årig (200_0210_006_0_0_1) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel af anbragte pr. 1000 14-17-årig (200_0210_006_0_0_3) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel af anbragte pr. 1000 18-22-årig (200_0210_006_0_0_4) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel af anbragte pr. 1000 6-13-årig (200_0210_006_0_0_2) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel aflastningsordn. pr 1000 0-22 år (200_0210_007_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel familiedøgnophold pr 1000 0-22 år (200_0210_007_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel med øk. støtte pr 1000 0-22 år (200_0210_007_9_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. anden hjælp pr 1000 0-22 år (200_0210_007_8_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. efterværn pr 1000 18-22 år (200_0210_009_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. fam.beh. mv. pr 1000 0-22 år (200_0210_007_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. forebyg. foran. pr 1000 0-22 år (200_0210_007_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. forebyg. pr. 1000 0-5 år (200_0210_007_0_0_1) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. forebyg. pr. 1000 14-17 år (200_0210_007_0_0_3) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. forebyg. pr. 1000 18-22 år (200_0210_007_0_0_4) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. forebyg. pr. 1000 6-13 år (200_0210_007_0_0_2) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. merudgiftsyd. pr 1000 0-17 år (200_0210_008_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. overførs.(alle) pr 1000 0-17 år (200_0210_008_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. praktikophold pr 1000 0-22 år (200_0210_007_7_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. st.pers. foræl. pr 1000 0-22 år (200_0210_007_10_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. støtte i hjem pr 1000 0-22 år (200_0210_007_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. tabt arb.fortj. pr 1000 0-17 år (200_0210_008_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal m. udg. hj.træning pr 1000 0-17 år (200_0210_008_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Børn/fam m. kontaktpers. pr 1000 0-22 år (200_0210_007_5_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Unge m. ungepålæg pr. 1000 0-22 år (200_0210_006_2_10_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Borger

Andel døde personer pr. 1000 indb. (005_0011_003_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel fødte personer pr. 1000 indb. (005_0011_004_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fraflytning pr. 1000 indb. (005_0011_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Indvandring pr. 1000 indb. (005_0011_002_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Nettoindvandring i pct. (005_0011_002_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Nettotilflytning i pct. (005_0011_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Tilflytning pr. 1000 indb. (005_0011_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udvandring pr. 1000 indb. (005_0011_002_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udvikling, Alle indbyggere (pct.) (020_0020_015_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udvikling, antal 0-6 årige (pct.) (005_0011_015_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udvikling, antal 18-64 årige (pct.) (005_0011_015_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udvikling, antal 65-74 årige (pct.) (005_0011_015_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udvikling, antal 7-17 årige (pct.) (005_0011_015_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udvikling, antal 75-84 årige (pct.) (005_0011_015_5_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udvikling, antal 85+ årige (pct.) (005_0011_015_6_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Den autoriserede kontoplan

Fkt 002201 - Fælles formål (010_0013_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 002202 - Boligformål (010_0013_002_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 002203 - Erhvervsformål (010_0013_003_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 002204 - Off. formål (010_0013_004_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 002205 - Ubestemte formål (010_0013_005_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 002510 - Fælles formål (010_0013_006_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 002511 - Beboelse (010_0013_007_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 002512 - Erhvervsejendomme (010_0013_008_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 002513 - Andre faste ejendomme (010_0013_009_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 002515 - Byfornyelse (010_0013_010_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 002517 - Anvisningsret (010_0013_011_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 002518 - Driftssikr. boligbyggeri (010_0013_012_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 002820 - Grønne områder mm. (010_0013_013_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 003231 - Stadion og idrætsanlæg (010_0013_017_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 003235 - Andre fritidsfaci. (010_0013_019_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 003540 - Kirkegårde (010_0013_020_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 003850 - Naturforv.projekter (010_0013_021_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 003851 - Natura 2000 (010_0013_022_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 003852 - Fredningserstatninger (010_0013_192_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 003853 - Skove (010_0013_023_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 003854 - Sandflugt (010_0013_193_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 004870 - Fælles formål (010_0013_024_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 004871 - Vedligeh. af vandløb (010_0013_025_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 004872 - Bidrag vedligehold.arb. (010_0013_026_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 005280 - Fælles formål (010_0013_028_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 005281 - Jordforurening (010_0013_029_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 005283 - Råstoffer (010_0013_194_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 005285 - Bærbare batterier (010_0013_195_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 005287 - Miljøtilsyn, virks. (010_0013_030_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 005289 - Øvrig planlægning mm. (010_0013_031_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 005590 - Fælles formål (010_0013_196_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 005591 - Skadedyrsbekæmp. (010_0013_032_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 005592 - Foranstaltn. i øvr. (010_0013_033_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 005593 - Div. udgifter og indtægter (010_0013_205_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 005895 - Redningsberedskab (010_0013_034_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 012201 - Gasforsyning (010_0013_197_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 012202 - El-forsyning (010_0013_198_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 012203 - Varmeforsyn. (010_0013_035_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 012204 - Vandforsyn. (010_0013_036_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 012206 - Andre forsyn.virk. (010_0013_037_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 013540 - Fælles formål (010_0013_038_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 013543 - Rensningsanlæg, inkl kloak (010_0013_040_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 013544 - Tømningsordn. (010_0013_041_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 013546 - Klimainvesteringer (010_0013_204_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 013860 - Fælles formål (010_0013_045_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 013861 - Restaffald (010_0013_046_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 013862 - Ordn., stor- og haveaffald (010_0013_047_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 013863 - Ordn. glas, papir mm. (010_0013_048_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 013864 - Ordn. farligt affald (010_0013_049_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 013865 - Genbrugsstationer (010_0013_050_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 013866 - Øvrige ordn./anlæg (010_0013_051_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 022201 - Fælles formål (010_0013_053_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 022203 - Arb. for fremmed regning (010_0013_054_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 022205 - Driftsbygn. og -pladser (010_0013_055_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 022207 - Parkering (010_0013_056_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 022811 - Vejvedligehold. mv. (010_0013_058_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 022812 - Belægninger mv (010_0013_059_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 022814 - Vintertjeneste (010_0013_060_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 022822 - Vejanlæg (010_0013_061_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 022823 - Std.forbedr., færdselsareal (010_0013_062_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 023230 - Fælles formål (010_0013_063_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 023231 - Busdrift (010_0013_064_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 023233 - Færgedrift (010_0013_199_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 023234 - Lufthavne (010_0013_065_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 023235 - Jernbanedrift (010_0013_066_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 023540 - Havne (010_0013_067_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 023541 - Lystbådehavne mv (010_0013_068_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 023542 - Kystbeskyttelse (010_0013_200_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032201 - Folkeskoler (010_0013_069_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032202 - Fællesudg. skole (010_0013_070_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032203 - Syge-/hjem.undv. (010_0013_071_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032204 - PPR mv. (010_0013_072_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032205 - SFO (010_0013_073_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032206 - Befordr. elever grundskole (010_0013_074_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032207 - Specialunderv, reg. tilbud (010_0013_075_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032208 - Komm specialskoler (010_0013_076_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032209 - Efter- og videreuddannelse (010_0013_077_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032210 - Bidrag, stats./priv. skole (010_0013_078_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032212 - Ungdoms-/efterskoler (010_0013_080_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032214 - UU vejledning (010_0013_081_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032216 - Spec.pæd. bist., førskole (010_0013_082_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032217 - Spec.pæd bist., voksne (010_0013_083_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 032218 - Idrætsfac. børn/unge (010_0013_084_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033044 - Produktionsskoler (010_0013_085_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033045 - Erhv.grund.udd. (010_0013_086_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033046 - Ungdomsudd., særlige behov (010_0013_087_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033250 - Folkebilioteker (010_0013_088_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033560 - Museer (010_0013_090_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033561 - Biografer (010_0013_091_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033562 - Teatre (010_0013_092_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033563 - Musikarrangementer (010_0013_093_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033564 - Andre kulturelle opg. (010_0013_094_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033870 - Fælles formål (010_0013_095_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033872 - Folkeopl. voksenundv. (010_0013_096_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033873 - Friv. folkeopl. arbejde (010_0013_097_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033874 - Lokaletilskud (010_0013_098_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033875 - Fritidsakt. (uden for FL) (010_0013_099_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033876 - Ungdomsskolevirks. (010_0013_100_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033877 - Daghøjskoler (010_0013_101_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 033878 - Komm. tilskud - selvejende (010_0013_102_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 046281 - Medfinan., sunhedsvæsen (010_0013_103_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 046282 - Komm. genoptræning mm. (010_0013_104_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 046284 - Behandl. fysioterapeut (010_0013_105_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 046285 - Komm. tandpleje (010_0013_106_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 046288 - Sund.fremme/forebygg. (010_0013_107_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 046289 - Komm. sundh.tjen (010_0013_108_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 046290 - Andre sundh.udg. (010_0013_109_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052207 - Central refusionsordning (010_0013_184_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052510 - Fælles formål (010_0013_110_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052511 - Dagpleje (010_0013_111_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052512 - Vuggestuer (010_0013_112_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052513 - Integrerede institutioner (010_0013_113_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052514 - Daginst. indtil skolestart (010_0013_114_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052515 - Fritidshjem (010_0013_115_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052516 - Klubber mm. (010_0013_116_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052517 - Særl. dagtilbud/klub, BDU (010_0014_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052517 - Særl. dagtilbud/klubber (010_0013_117_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052517 - Særlige dagtilbud/klub, BDI (010_0014_028_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052518 - Åbne pæd. tilbud mm. (010_0013_118_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052519 - Tilskud privatinsti. mm. (010_0013_119_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052820 - Plejefam., oph.steder, BDU (010_0014_002_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052820 - Plejefam./ oph.steder, BDI (010_0014_029_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052820 - Plejefam/opholdssteder mm. (010_0013_120_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052821 - Foreb. foran. barn/ung, BDI (010_0014_030_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052821 - Foreb. foran. børn/ung, BDU (010_0014_003_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052821 - Forebygg. foranstalt. børn (010_0013_121_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052822 - Plejefamilier (010_0013_207_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052823 - Døgninst. børn/unge, BDI (010_0014_032_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052823 - Døgninst. børn/unge, BDU (010_0014_005_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052823 - Døgninstitutioner (010_0013_123_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052824 - Sikr. døgnin. barn/ung, BDI (010_0014_033_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052824 - Sikr. døgninsti., BDU (010_0014_006_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052824 - Sikr. døgninstitutioner (010_0013_124_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 052825 - Særlige dagtilbud og klub. (010_0013_208_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053230 - Ældreboliger (010_0013_125_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053232 - Pleje mm., ældre/handi. BDI (010_0014_034_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053232 - Pleje mm., ældre/handi. BDU (010_0014_007_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053232 - Pleje mm., ældre/handicap. (010_0013_126_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053232, kun gr. 002 og 003, BDU (010_0014_055_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053233 - Forb. indsats, ældre/handi. (010_0013_127_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053233 - Forb.inds., ældre/handi BDI (010_0014_035_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053233 - Forb.inds., ældre/handi BDU (010_0014_008_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053233, kun gr. 003, BDU (010_0014_056_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053234 - Plejehjem/besk. boliger (010_0013_128_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053234 - Plejehjem/besky. bolig, BDI (010_0014_036_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053234 - Plejehjem/besky. bolig, BDU (010_0014_009_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053235 - Hjælpemidler mm. (010_0013_129_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053235 - Hjælpemidler mm., BDI (010_0014_037_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053235 - Hjælpemidler mm., BDU (010_0014_010_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053235, kun gr. 001-004 og 091, BDU (010_0014_057_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053237 - Plejevederlag mv. (010_0013_130_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053237 - Plejevederlag mv., BDI (010_0014_038_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053237 - Plejevederlag mv., BDU (010_0014_011_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053540 - Rådgivn. og rådg.inst., BDI (010_0014_039_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053540 - Rådgivn. og rådg.inst., BDU (010_0014_012_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053540 - Rådgivn. og rådgivn.insti. (010_0013_131_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053842 - Botilbud (010_0013_132_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053842 - Botilbud, BDI (010_0014_040_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053842 - Botilbud, BDU (010_0014_013_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053844 - Alkoholbehandling mm. (010_0013_133_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053844 - Alkoholbehandling mm., BDI (010_0014_041_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053844 - Alkoholbehandling mm., BDU (010_0014_014_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053845 - Behandl. af stofmisbug, BDI (010_0014_042_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053845 - Behandl. af stofmisbug, BDU (010_0014_015_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053845 - Behandling af stofmisbruger (010_0013_134_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053850 - Botilbud, længere oph., BDI (010_0014_043_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053850 - Botilbud, længere oph., BDU (010_0014_016_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053850 - Botilbud, længere ophold (010_0013_135_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053852 - Botilbud, midlert. oph, BDI (010_0014_044_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053852 - Botilbud, midlert. oph, BDU (010_0014_017_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053852 - Botilbud, midlertidig oph. (010_0013_136_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053853 - kontaktprs og ledsagerordn. (010_0013_137_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053853 - kontaktprs/leds.ordn., BDI (010_0014_045_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053853 - kontaktprs/leds.ordn., BDU (010_0014_018_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053858 - Beskyt. beskæftigelse, BDI (010_0014_046_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053858 - Beskyt. beskæftigelse, BDU (010_0014_019_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053858 - Beskyttet beskæftigelse (010_0013_138_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053859 - Aktiv.-/samværstilbud, BDI (010_0014_047_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053859 - Aktiv.-/samværstilbud, BDU (010_0014_020_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 053859 - Aktivitets-/samværstilbud (010_0013_139_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 054660 - Intro.program m.v. (010_0013_140_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 054661 - Intro.ydelse (010_0013_141_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 054665 - Repatriering (010_0013_142_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 054866 - Førtidspension eft. 1.7.-14 (010_0013_209_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 054867 - Personlige tillæg m.v. (010_0013_143_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 054868 - Førtidspens 50 pct refusion (010_0013_144_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 054869 - Førtidspens 35 pct refusion (010_0013_145_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 054870 - Førtidspens 35 pct refusion (010_0013_146_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 055771 - Sygedagpenge (010_0013_147_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 055772 - Sociale formål (010_0013_148_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 055773 - Kontanthjælp (010_0013_149_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 055774 - Kontanthjælp, visse flygtn. (010_0013_150_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 055775 - Akt. kontanthj.modtagere (010_0013_151_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 055776 - Boligydelse, pensionister (010_0013_152_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 055777 - Boligsikring (010_0013_153_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 055778 - Dagpenge, forsikr. ledige (010_0013_154_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 055779 - Udd. ledige u. dagpengeret (010_0013_185_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 055880 - Revalidering (010_0013_155_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 055881 - Løntilskud (010_0013_156_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 055882 - Resourceforløb (010_0013_186_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 055883 - Ledighedsydelse (010_0013_210_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056890 - Drift, komm. beskæf.indsats (010_0013_157_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056890 - Drift, komm. beskæft., BDI (010_0014_048_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056890 - Drift, komm. beskæft., BDU (010_0014_021_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056891 - Besk.inds, fors. ledig, BDI (010_0014_049_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056891 - Besk.inds, fors. ledig, BDU (010_0014_022_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056891 - Besk.indsats, forsik. ledig (010_0013_157_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056893 - Jobcentre (010_0013_158_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056893 - Jobcentre, BDI (010_0014_050_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056893 - Jobcentre, BDU (010_0014_023_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056895 - Løntilskud, BDI (010_0014_051_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056895 - Løntilskud, BDU (010_0014_024_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056895 - Løntilskud, fors. led. komm (010_0013_160_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056896 - Servicejob (010_0013_161_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056896 - Servicejob, BDI (010_0014_052_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056896 - Servicejob, BDU (010_0014_025_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056897 - Seniorjob (010_0013_162_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056897 - Seniorjob, BDI (010_0014_053_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056897 - Seniorjob, BDU (010_0014_026_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056898 - Beskæft.ordn. (010_0013_163_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056898 - Beskæft.ordn., BDI (010_0014_054_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 056898 - Beskæft.ordn., BDU (010_0014_027_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 057299 - Øvr. sociale formål (010_0013_164_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064240 - Fælles formål (010_0013_165_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064241 - Komm.besty.medl. (010_0013_166_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064242 - Kommisioner, råd og nævn (010_0013_167_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064243 - Valg m.v. (010_0013_168_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064550 - Adm.bygninger (010_0013_169_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064551 - Sekre. og forvaltn. (010_0013_170_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064552 - Fælles IT og telefoni (010_0013_187_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064553 - Adm. vedr. jobcentre mm. (010_0013_171_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064554 - Adm. vedr. naturbeskyt. (010_0013_172_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064555 - Adm. vedr. miljøbeskyt. (010_0013_173_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064556 - Byggesagsbehandling (010_0013_188_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064557 - Voksen-, ældre- og handicap (010_0013_189_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064558 - Det specialiserede børneomr (010_0013_190_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064559 - Adm.bidr. til UdbetalingDK (010_0013_191_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064860 - Div. indt./udg. efter love (010_0013_174_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064861 - Vækstfora (010_0013_175_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064862 - Turisme (010_0013_176_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064863 - Udv. af menn. ressourcer (010_0013_177_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064866 - Innovation og anv. ny tekn. (010_0013_179_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064867 - Erhv.service og iværksætt. (010_0013_180_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 064868 - Landsbypuljen (010_0013_181_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 065270 - Løn og barselspuljer (010_0013_182_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 065272 - Tjenestemandspens. (010_0013_183_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 065274 - Interne forsikringspuljer (010_0013_202_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Fkt 065276 - Generelle reserver (010_0013_203_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0022 - Jordforsyning (010_0012_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0025 - Faste ejendomme (010_0012_002_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0028 - Fritidsområder (010_0012_003_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0032 - Fritidsfac. (010_0012_004_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0035 - Kirkegårde (010_0012_005_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0038 - Naturbeskytt. (010_0012_006_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0048 - Vandløbsvæsen (010_0012_007_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0052 - Miljøbeskyttelse mv. (010_0012_008_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0055 - Div. udg./indtægter (010_0012_009_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0058 - Redn.beredskab (010_0012_010_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0122 - Forsyn.virks. (010_0012_011_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0135 - Spildevandsanlæg (010_0012_012_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0138 - Affaldshåndtering (010_0012_013_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0222 - Fælles fkt. (010_0012_014_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0228 - Komm. veje (010_0012_015_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0232 - Kollektiv trafik (010_0012_016_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0235 - Havne (010_0012_017_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0322 - Folkeskole mm (010_0012_018_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0330 - Ungdomsudd. (010_0012_019_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0332 - Folkebiblioteker (010_0012_020_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0335 - Kulturel virks. (010_0012_022_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0338 - Folkeopl. mm (010_0012_023_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0462 - Sundh.udg. mv (010_0012_024_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0522 - Central refusionsordning (010_0012_040_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0525 - Dagtilbud (010_0012_025_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0528, Tilbud, børn særl. behov (010_0012_026_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0532, Tilbud ældre/handi. (010_0012_027_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0535 - Rådgivning (010_0012_028_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0538 - Tilbud, voksne (010_0012_029_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0546 - Tilbud, udlændinge (010_0012_030_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0548 - Førtidspens. mm (010_0012_031_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0557 - Kontant ydel. (010_0012_032_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0558 - Revalidering (010_0012_033_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0568 - Arb.markedsforanst. (010_0012_034_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0572 - Støtte, friv. arb. mm. (010_0012_035_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0642 - Politisk orga. (010_0012_036_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0645 - Adm. orga. (010_0012_037_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0648 - Erhv.udv., turisme mm. (010_0012_038_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedfkt 0652 - Lønpuljer mv (010_0012_039_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedkonto 00 Byudvikling kr./indb. (010_0011_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedkonto 01 Forsyning kr./indb. (010_0011_002_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedkonto 02 Transport kr./indb. (010_0011_003_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedkonto 03 Undervisning kr./indb. (010_0011_004_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedkonto 04 Sundhed kr./indb. (010_0011_005_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedkonto 05 Sociale opg. kr./indb. (010_0011_006_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hovedkonto 06 Administration kr./indb. (010_0011_007_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Fravær og personale

Andel lærere over 55 år, pct. (100_0100_021_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel lærere uden sygefravær pct. (100_0105_014_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel personale der er autoriseret, pct (400_0410_031_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Elev/lærer-ratio i folkeskolen (140_0142_003_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Langtidsfriskhed lærere pct. (100_0105_015_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Personaleomsætning for lærere, pct. (100_0100_022_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Personaleomsætning på ældreområdet, pct (400_0410_030_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Personaletilgang af lærere, pct. (100_0100_022_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Personaletilgang på ældreområdet, pct (400_0410_030_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Hjemmehjælp

Andel både prak.hjælp + pers.pl. 65+,pct (400_0410_010_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel både prak.hjælp + pers.pl. 80+,pct (400_0410_010_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel hjemmehjælp hverdage kl. 7-16, pct (400_0410_013_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel lev. hjem.hj.modt <2 timer, pct (410_0413_004_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel lev. hjem.hj.modt >11 timer, pct (410_0413_004_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel lev. hjem.hj.modt >6-11 timer, pct (410_0413_004_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel lev. hjem.hj.modt 2-6 timer, pct (410_0413_004_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt, kun praktisk hjælp 65+, pct (410_0411_003_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt, kun praktisk hjælp 80+, pct (410_0411_003_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt. hjemmehj. 65+ år, pct. (400_0410_006_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt. hjemmehj. 65-69 år, pct (400_0410_006_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt. hjemmehj. 70-74 år, pct. (400_0410_006_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt. hjemmehj. 75-79 år, pct (400_0410_006_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt. hjemmehj. 80-84 år, pct (400_0410_006_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt. hjemmehj. 85-89 år, pct (400_0410_006_5_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt. Hjemmehj. 90+ år, pct (400_0410_006_6_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel pers.pl af hj.hjælp.modt 65+, pct (400_0410_010_2_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel pers.pl. af hj.hjælp.modt 80+, pct (400_0410_010_3_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel pk.hjælp af hj.hjælp.modt 65+, pct (400_0410_010_2_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel pk.hjælp af hj.hjælp.modt 80+, pct (400_0410_010_3_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel privat leveran. (pers. pleje), pct (400_0410_015_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel privat leveran. (prak. hjælp), pct (400_0410_015_1_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel privat leverandør, pct (400_0410_015_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel vis. hjem.hj.modt <2 timer, pct (400_0410_009_0_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel vis. hjem.hj.modt >11 timer, pct (400_0410_009_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel vis. hjem.hj.modt >6-11 timer, pct (400_0410_009_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel vis. hjem.hj.modt. 2-6 timer, pct (400_0410_009_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Besøg pr. uge, hjem.hjælpmod >6-11 timer (410_0413_006_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Besøg pr. uge, hjem.hjælpsmodt >11 timer (410_0413_006_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Besøg pr. uge, hjem.hjælpsmodt 2-6 timer (410_0413_006_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Besøg pr. uge, hjem.hjælpsmodt. (400_0410_012_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Besøg pr. uge, hjem.hjælpsmodt. <2 timer (410_0413_006_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 18-64-årige (410_0413_000_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 65-69-årige (410_0413_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 70-74-årige (410_0413_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 75-79-årige (410_0413_001_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 80-84-årige (410_0413_001_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 85-89-årige (410_0413_001_5_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 90+årige (410_0413_001_6_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 18-64-årige (400_0410_008_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 65+årige (400_0410_008_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 65-69-årige (400_0410_008_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 70-74-årige (400_0410_008_1_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 75-79-årige (400_0410_008_1_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 80+årige (410_0412_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 80-84-årige (400_0410_008_1_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 85-89-årige (400_0410_008_1_5_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 90+årige (400_0410_008_1_6_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. vis. timer pers. pleje pr. modt. (410_0412_003_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns. vis. timer praktisk hjælp pr. modt. (410_0412_002_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns.alder nyvisiterede hjemmehjælp (400_0410_014_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns.lev. timer hjemmehjælp, 65+årige (410_0413_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Overordnet økonomi

3 års gns. skattefin. BAU (ex. jord) (005_0010_008_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
3 års gns. skattefin. BAU (inkl. jord) (005_0010_008_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Centrale og decentrale admin. udgifter (005_0006_002_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Decentrale adm. udgifter (Grp. 200) (005_0006_002_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct, overf. ex. forsikr. ledige (005_0010_014_2_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct, overførsler ift korr budget (005_0010_014_2_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct, overførsler ift opr. budget (005_0010_014_1_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct, serviceudg ift korr. budget (005_0010_014_2_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct, serviceudg. ift opr. budget (005_0010_014_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
HFU 0645 - Administrativ organisation (005_0006_002_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Overførselsudg. (ex. forsikrede ledig) (005_0010_012_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Overførsler inkl. fors. ledige (005_0010_012_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Res. af skattefin. omr. (ex. jord) (005_0010_002_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Res. af skattefin. omr. (inkl. jord) (005_0010_002_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Samlede udg. pr. indb. (010_0010_000_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Serviceudgifter (005_0010_003_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Skattefin. BAU (ex. jord) (005_0010_006_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Skattefin. BAU (inkl. jord) (005_0010_006_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Skattefin. driftsres. (ex. jordforsyn.) (005_0010_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Skattefin. driftsres. (inkl. jord) (005_0010_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Strukturel driftsbalance (005_0010_011_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Personale og Fravær UBU

Personaleomsætn., soc.rådg./-formidl. (240_0242_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Personaleomsætning, alt UBU-personale (240_0241_001_2_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Personaleomsætning, pæd. pers. (240_0241_001_2_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Personaletilgang, pæd. pers (240_0241_001_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Personaletilgang, soc.rådg./-formidl. (240_0242_002_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Personale/fravær

Andel medarb. uden sygefravær (050_0050_004_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Langtidsfriskhed - andel medarb. (050_0050_005_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Personaleomsætning i pct kommunen i alt (050_0060_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Personaletilgang i pct. kommunen i alt (050_0060_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Plejehjem/plejeboliger

Andel 18-64 årige, plejebolig, pct (400_0410_018_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel 65+ årige, plejebolig, pct (400_0410_018_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel 65-69 årige, plejebolig, pct (400_0410_018_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel 70-74 årige, plejebolig, pct (400_0410_018_1_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel 75-79 årige, plejebolig, pct (400_0410_018_1_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel 80+ årige, plejebolig, pct (420_0421_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel 80-84 årige, plejebolig, pct (400_0410_018_1_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel 85-89 årige, plejebolig, pct (400_0410_018_1_5_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel 90+ årige, plejebolig, pct (400_0410_018_1_6_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i plejebolig ud af modt., pct (400_0410_019_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gen.snitsalder nyvisit. plejebolig (400_0410_021_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Hjem.hjælpstimer før vis. til plejebolig (420_0421_004_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Skoler, klassekvotienter og elever

Andel elever i off. skoletilbud, pct. (100_0110_002_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel elever med sen skolestart, pct. (100_0110_803_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel elever privatskole (0.-3. kl), pct (110_0112_002_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel elever privatskole (4.-6. kl), pct (110_0112_003_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel elever privatskole (7.-9. kl), pct (110_0112_004_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel elever på privatskoler, pct. (110_0112_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gennemsnitlig skolestørrelse (100_0110_002_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Klassekvotient, 0. klasse (100_0110_003_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Klassekvotient, 0.-9. klasse (100_0110_003_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Klassekvotient, 1. klasse (100_0110_003_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Klassekvotient, 10. klasse (100_0110_003_12_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Klassekvotient, 2. klasse (100_0110_003_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Klassekvotient, 3. klasse (100_0110_003_5_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Klassekvotient, 4. klasse (100_0110_003_6_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Klassekvotient, 5. klasse (100_0110_003_7_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Klassekvotient, 6. klasse (100_0110_003_8_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Klassekvotient, 7. klasse (100_0110_003_9_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Klassekvotient, 8. klasse (100_0110_003_10_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Klassekvotient, 9. klasse (100_0110_003_11_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Specialundervisning

Afgang fra segre. undervis., 0. kl., pct (100_0110_806_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Afgang fra segre. undervis., 1. kl., pct (100_0110_806_1_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Afgang fra segre. undervis., 2. kl., pct (100_0110_806_1_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Afgang fra segre. undervis., 3. kl., pct (100_0110_806_1_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Afgang fra segre. undervis., 4. kl., pct (100_0110_806_1_5_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Afgang fra segre. undervis., 5. kl., pct (100_0110_806_1_6_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Afgang fra segre. undervis., 6. kl, pct (100_0110_806_1_7_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Afgang fra segre. undervis., 7. kl., pct (100_0110_806_1_8_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Afgang fra segre. undervis., 8. kl., pct (100_0110_806_1_9_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Afgang fra segre. undervis., 9. kl., pct (100_0110_806_1_10_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Afgang fra segregeret undervisning, pct. (100_0110_806_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel elever på folkeskole i specialkl. (110_0112_000_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i spec.kl. 0 kl. (eks. dagbe), pct (100_0110_802_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i spec.kl. 1 kl. (eks. dagbe), pct (100_0110_802_1_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i spec.kl. 10 kl (eksl. dagb), pct (100_0110_802_1_11_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i spec.kl. 2 kl. (eks. dagbe), pct (100_0110_802_1_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i spec.kl. 3 kl. (eks. dagbe), pct (100_0110_802_1_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i spec.kl. 4 kl. (eks. dagbe), pct (100_0110_802_1_5_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i spec.kl. 5 kl. (eks. dagbe), pct (100_0110_802_1_6_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i spec.kl. 6 kl. (eks. dagbe), pct (100_0110_802_1_7_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i spec.kl. 7 kl. (eks. dagbe), pct (100_0110_802_1_8_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i spec.kl. 8 kl. (eks. dagbe), pct (100_0110_802_1_9_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i spec.kl. 9 kl. (eks. dagbe), pct (100_0110_802_1_10_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i specialkl. (eks. dagbeha.), pct (100_0110_802_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel i specialklasse på folkeskole (130_0133_000_1_0_13) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segre.pct inkl. private, 0-9. klasse (110_0112_006_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringsprocent, 0. klasse (100_0110_802_0_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringsprocent, 0-10. klasse (100_0110_802_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringsprocent, 0-9. klasse (110_0112_005_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringsprocent, 1. klasse (100_0110_802_0_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringsprocent, 10. klasse (100_0110_802_0_11_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringsprocent, 2. klasse (100_0110_802_0_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringsprocent, 3. klasse (100_0110_802_0_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringsprocent, 4. klasse (100_0110_802_0_5_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringsprocent, 5. klasse (100_0110_802_0_6_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringsprocent, 6. klasse (100_0110_802_0_7_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringsprocent, 7. klasse (100_0110_802_0_8_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringsprocent, 8. klasse (100_0110_802_0_9_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringsprocent, 9. klasse (100_0110_802_0_10_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Tilgang til segre. undervis., 0. kl, pct (100_0110_807_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Tilgang til segre. undervis., 1. kl, pct (100_0110_807_1_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Tilgang til segre. undervis., 2. kl, pct (100_0110_807_1_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Tilgang til segre. undervis., 3. kl, pct (100_0110_807_1_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Tilgang til segre. undervis., 4. kl, pct (100_0110_807_1_5_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Tilgang til segre. undervis., 5. kl, pct (100_0110_807_1_6_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Tilgang til segre. undervis., 6. kl, pct (100_0110_807_1_7_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Tilgang til segre. undervis., 7. kl, pct (100_0110_807_1_8_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Tilgang til segre. undervis., 8. kl, pct (100_0110_807_1_9_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Tilgang til segre. undervis., 9. kl, pct (100_0110_807_1_10_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Tilgang til segregeret undervisning, pct (100_0110_807_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Udsatte børn og unges skolegang

Andel der tager afgangsprøve, (udsatte) (295_0228_1_6_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel elever m. sen skolestart (udsatte) (295_0228_1_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel med min. 1 fritagelse (udsatte) (295_0228_1_5_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns. afgangsprøve (anbragte) (295_0228_1_7_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns. afgangsprøve (forebyggende) (295_0228_1_8_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Karaktergns. afgangsprøve (udsatte) (295_0228_1_9_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringspct., 0.-9. kl (forebyg.) (295_0228_1_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringspct., 0.-9. kl. (anbragte) (295_0228_1_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Segregeringspct., 0.-9. kl. (udsatte) (295_0228_1_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Udvikling og Effekt UBU

Gnm. antal foreb. foranstaltn. (200_0210_007_0_0_5) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. anbragt 1 år efter forebyg. foranst (200_0210_007_4_1_1) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. ikke-anbragte 1 år efter anbr. (200_0210_007_3_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. ingen foranst. 1 år efter forebyg (200_0210_007_0_1_2) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. med forebyg. foranst. efter 1 år (200_0210_007_0_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Varighed af foranstaltning UBU

Gnm. varighed, aflastning (200_0210_007_5_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnm. varighed, anbringelser (200_0210_006_5_0_51) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnm. varighed, døgninst. (200_0210_006_5_6_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnm. varighed, eget værelse mv. (200_0210_006_5_7_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnm. varighed, fam.behandling (200_0210_007_5_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnm. varighed, komm. plejefam. (200_0210_006_5_5_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnm. varighed, kontaktperson (200_0210_007_5_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnm. varighed, netværksplejefam. (200_0210_006_5_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnm. varighed, opholdssteder (200_0210_006_5_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnm. varighed, trad. plejefam. (200_0210_006_5_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Ydelser og tilbud VH

Antal aktiv./samvæ. tilbud pr 1000 18-64 (320_0321_006_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal beskyt. beskæft. pr 1000 18-64 år (320_0321_007_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal modt ledsageord. pr. 1000 18-64 år (320_0321_002_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal modt læng. ophold pr 1000 18-64 år (320_0322_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal modt midl. ophold pr 1000 18-64 år (320_0322_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal modt. af BPA pr 1000 18-64 årig (320_0321_003_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal pers. pleje u. 65 pr 1000 18-64 år (320_0324_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal prakt.hjælp u. 65 pr 1000 18-64 år (320_0324_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forhold ml. længerevar. og midl. ophold (320_0323_002_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnst. visit. timer pers. pleje u. 65 år (320_0324_002_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnst. visit. timer prakt. hjælp u. 65 år (320_0324_002_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Økonomi - skole

Forbrugspct., folkesk. korr. budget (100_0100_020_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct., folkesk. opr. budget (100_0100_020_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct., folkeskoler, korr. budget (100_0100_017_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct., folkeskoler, opr. budget (100_0100_017_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct., reg.tilbud, korr. budget (100_0100_018_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct., reg.tilbud, opr. budget (100_0100_018_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct., specialskoler, korr budget (100_0100_019_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct., specialskoler, opr. budget (100_0100_019_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg folkeskolen og privatskoler, 6-16 år (100_0101_012_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. klub og soc.pæd. tilbud pr 12-14 år (100_0100_005_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. elev (alle skoletyper) (100_0110_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. elev i folkeskoler (100_0110_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. elev i komm. specialskoler (100_0110_001_2_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. elev i regionale tilbud (100_0110_001_2_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. elev til underv. og befordring (100_0102_000_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr.elev spec.skoler og reg. tilbud (100_0110_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. statslige og private skoler pr 6-16 (100_0100_010_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til befordring pr. 6-16 årig (100_0100_006_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til folkeskolen m.v. pr 6-16 årig (100_0100_000_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til folkeskolen pr. 6-16 årig (100_0100_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til folkeskoleområdet pr 6-16 årig (100_0101_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til komm. specialskoler pr. 6-16 år (100_0100_008_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til PPR mv. pr. 0-18 årig (100_0100_004_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til PPR mv. pr. 6-18 årig (100_0100_004_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til regionale tilbud pr. 6-16 årig (100_0100_007_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til SFO pr. 6-11 årig (100_0100_005_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til SFO pr. elev i 0.-3. klasse (100_0110_001_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til specialpæd. bistand pr 0-5 årig (100_0100_016_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til ungdoms-/efterskole pr 14-16 år (100_0100_011_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til UU pr 12-16 årig (100_0100_014_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. til UU pr 12-25 årig (100_0100_014_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Økonomi - ældre

Forbrugspct ældre (opr. budget) (400_0400_025_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct, ældre (korr. budget) (400_0400_025_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gen. udg. genoptræning/vedligeh. (400_0400_002_1_1_1) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gns.udgift pr. hjemmehjælpsmodt. (400_0400_001_5_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg hjemmehjælp egen bolig pr. 65+årig (400_0400_001_5_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg hjemmehjælp egen bolig pr. 80+årig (400_0400_001_5_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg hjemmehjælp pr 65+ (komm. lev) (400_0400_001_5_0_1) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg hjemmehjælp pr 65+ (privat lev) (400_0400_001_5_0_2) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg hjemmehjælp pr 80+ (privat lev) (400_0400_001_5_1_2) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg personbefordring pr. 18+ år (400_0400_002_1_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg træning og vederlagsfri fys 18+ (400_0400_002_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg vederlagsfri fys pr. 18+ årig (400_0400_002_1_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. ambulant spec. Genoptr. pr 18+ årig (400_0400_002_1_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. forebyggende tiltag pr. 65+ årig (400_0400_001_7_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. forebyggende tiltag pr. 80+ årig (400_0400_001_7_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. genoptr. og vedligeh. pr 18+ årig (400_0400_002_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. hjemmehjælp og plejebolig pr. 65+ (400_0400_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. hjemmehjælp og plejebolig pr. 80+ (400_0400_001_2_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. hjemmehjælp pr 80+ (komm. lev) (400_0400_001_5_1_1) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. hjemmesygepleje pr. 65+årig (400_0400_001_6_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. hjemmesygepleje pr. 80+årig (400_0400_001_6_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. hjælpemidler pr. 65+ årig (400_0400_001_8_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. hjælpemidler pr. 80+ årig (400_0400_001_8_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. plejebolig pr. 65+ årig (400_0400_001_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. plejebolig pr. 80+ årig (400_0400_001_4_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. plejevederlag mv. pr. 65+årig (400_0400_001_9_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. plejevederlag mv. pr. 80+årig (400_0400_001_9_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modtager i plejebolig (400_0400_001_4_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. ældrepleje pr. 65+ årig (400_0400_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. ældrepleje pr. 80+ årig (400_0400_001_1_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Økonomi andet VH

Forbrugspct. korr. budget (overførsel) (310_0313_002_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct. opr. budget (overførsler) (310_0313_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnst udgift pr modt. besk. beskæftigelse (310_0311_006_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Gnst. udgift pr modt. aktiv./samv. tilb. (310_0311_005_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Økonomi pr. 0-22 årig UBU

Samlede udg. (serv+overfør.) pr 0-22-år (200_0200_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Samlede udg. (service) pr 0-22-år (200_0200_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Samlet NDU (overførsler) pr 0-22-år (200_0200_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg plejefam. (alle typer) pr 0-22-år (200_0200_001_1_2_6) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. aflastningsordn. pr 0-22-år (200_0200_001_1_3_4) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. anbringelser samlet pr 0-22-år (200_0200_001_1_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. anden hjælp pr 0-22-år (200_0200_001_1_3_8) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. døgninstitutioner pr 0-22-år (200_0200_001_1_2_2) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. eget vær. mv. pr 0-22-år (200_0200_001_1_2_10) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. familiebeh. mv. pr 0-22-år (200_0200_001_1_3_2) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. familiedøgnophold pr 0-22-år (200_0200_001_1_3_3) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. forebyg. foranstaltn. pr 0-22-år (200_0200_001_1_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. komm. plejefam. pr 0-22-år (200_0200_001_1_2_9) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. kontaktpers. pr 0-22-år (200_0200_001_1_3_5) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. kost- og efterskole pr 0-22-år (200_0200_001_1_2_11) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. merudgiftsydelse pr 0-22-år (200_0200_001_2_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. netværksplejefamilie pr 0-22-år (200_0200_001_1_2_8) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. opholdssteder pr 0-22-år (200_0200_001_1_2_1) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. plejefamilier pr 0-22-år (200_0200_001_1_2_7) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. praktikoph. pr 0-22-år (200_0200_001_1_3_7) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. sikrede døgninst. pr 0-22-år (200_0200_001_1_2_5) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. skibsprojekter pr 0-22-år (200_0200_001_1_2_12) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. støtte i hjemmet pr 0-22-år (200_0200_001_1_3_1) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. støttepers. forældre pr 0-22-år (200_0200_001_1_3_10) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. særl. dag-/klubtilbud pr 0-22-år (200_0200_001_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. tabt arb.fortjeneste pr 0-22-år (200_0200_001_2_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. udgift hjemmetræning pr 0-22-år (200_0200_001_2_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. øk. støtte pr 0-22-år (200_0200_001_1_3_9) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Økonomi pr. modtager UBU

Udg. pr. anbragt (alle) (200_0210_011_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. anbragt (øvr. oph.steder) (200_0210_011_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. anbragt på sikret døgninsti. (200_0210_011_3_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. døgninst.anbragt (200_0210_011_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. komm. plejefam.anbragt (200_0210_011_1_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. aflastningsordning (200_0210_012_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. anden hjælp (200_0210_012_8_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. familiebeh. mv. (200_0210_012_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. familiedøgnophold (200_0210_012_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. forebyg. foranstalt (200_0210_012_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. kontaktpers. (200_0210_012_5_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. merudgiftsydelse (200_0210_013_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. overførsler (alle) (200_0210_013_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. praktikophold (200_0210_012_7_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. støtte i hjemmet (200_0210_012_1_0_121) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. støttepers. forældre (200_0210_012_10_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. tabt arb.fortjeneste (200_0210_013_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. udgifter hjemmetræn. (200_0210_013_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. modt. øk. støtte (200_0210_012_9_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. netværksplejeanbragt (200_0210_011_1_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. opholdsstedanbragt (200_0210_011_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. plejefam.anbragt (200_0210_011_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. pr. plejefam.anbragt (alle) (200_0210_011_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Økonomi ydelser VH

Udg aktiv.- og samværstilbud pr 18-64 år (300_0303_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg alkohol og misbrugbehand pr 18-64 år (300_0307_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg behandling stofmisbrug pr 18-64 årig (300_0307_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg beskyttet beskæftigelse pr 18-64 år (300_0303_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg botilbud særlige probl pr 18-64 årig (300_0302_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg døgnbehandl. stofmisbrug pr 18-64 år (300_0307_001_2_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg døgnbehandling alkohol pr 18-64 årig (300_0307_001_1_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg egenbetaling stofmisbrug pr 18-64 år (300_0307_001_2_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg hjælpemidler og rådgivn. pr 18-64 år (300_0306_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg inkont./stomi hjælpemid. pr 18-64 år (300_0306_001_2_6_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg læng. botilbud sindslid. pr 18-64 år (300_0309_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg længerevarende botilbud pr 18-64 år (300_0302_001_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg midl. botilbud sindslid. pr 18-64 år (300_0309_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg ortopædiske hjælpemidler pr 18-64 år (300_0306_001_2_5_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg støtte indiv. befordring pr 18-64 år (300_0306_001_2_11_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg støttepers. misbrug m.m. pr 18-64 år (300_0305_001_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg støttepers. sindslidende pr 18-64 år (300_0305_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. alkoholbehandling pr 18-64 årig (300_0307_001_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. ambulant alkoholbehand. pr 18-64 år (300_0307_001_1_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. andre hjælpemidler pr 18-64 årig (300_0306_001_2_7_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. arm og benpronteser pr 18-64 årig (300_0306_001_2_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. dagbehandl. stofmisbrug pr 18-64 år (300_0307_001_2_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. dagbehandling alkohol pr 18-64 årig (300_0307_001_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. forbrugsgoder pr 18-64 årig (300_0306_001_2_9_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. hjælp til boligindret. pr. 18-64 år (300_0306_001_2_10_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. kontaktperson døvblinde pr 18-64 år (300_0305_001_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. ledsagerordning pr 18-64 årig (300_0305_001_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. ledsagerordninger pr 18-64 årig (300_0305_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. merudgiftsydelse voksne pr 18-64 år (300_0308_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. midlertidige botilbud pr 18-64 årig (300_0302_001_4_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. optiske hjælpemidler pr 18-64 årig (300_0306_001_2_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. sindslidende pr 18-64 årig (300_0309_001_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Udg. støtte til køb af bil pr 18-64 årig (300_0306_001_2_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Økonomi øvrigt UBU

Forbrugspct., korr. budget (overfør.) (200_0200_005_2_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct., korr. budget (serv.+ ovf.) (200_0200_005_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct., korr. budget (service) (200_0200_005_2_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct., opr. budget (overfør.) (200_0200_005_1_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugspct., opr. budget (serv.+ ovf.) (200_0200_005_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Forbrugtspct., opr. budget (service) (200_0200_005_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. SDE-ref. af samlede udg. (service) (200_0200_002_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
SDE-ref. pr 0-22-år (200_0200_003_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
SDE-ref. pr helårsanbragt (200_0200_004_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Økonomi, områdeandele UBU

Pct. udg. anbring. - døgninst. (200_0200_004_3_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. anbring. - pl.fam./opholdsst. (200_0200_004_3_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. anbring. - sikrede døgninst. (200_0200_004_3_1_1) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. anbringelse - opholdssteder (200_0200_004_3_3_9) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. forebyg - st.pers. forældre (200_0200_004_2_10_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. forebyg. - aflastningsordn. (200_0200_004_2_4_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. forebyg. - anden hjælp (200_0200_004_2_8_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. forebyg. - fam.beh. mv. (200_0200_004_2_2_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. forebyg. - familiedøgnophold (200_0200_004_2_3_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. forebyg. - kontaktpers. (200_0200_004_2_5_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. forebyg. - praktikophold (200_0200_004_2_7_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. forebyg. - støtte i hjemmet (200_0200_004_2_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. forebyg. - øk. støtte (200_0200_004_2_9_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. samlet - anbringelser (200_0200_004_3_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. samlet - forebyg. samlet (200_0200_004_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct. udg. samlet - særl. dag-/klubtilbud (200_0200_004_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct.udg. alle pl.fam./opholdsstpl.fam. (200_0200_004_3_3_2) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct.udg. anbring - plejefam (alle) (200_0200_004_3_3_11) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct.udg. pl.fam. (alle) - netværkspleje (200_0200_004_3_3_4) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct.udg. pl.fam. (alle) - trad pl.fam. (200_0200_004_3_3_3) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct.udg. pl.fam.(alle) - komm. pl.fam. (200_0200_004_3_3_5) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct.udg. pl.fam./oph.sted - komm. pl.f. (200_0200_004_3_3_8) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct.udg. pl.fam./oph.sted - netv.pl.fam (200_0200_004_3_3_7) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct.udg. pl.fam./oph.sted - trad. pl.f. (200_0200_004_3_3_6) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct.udg.pl.fam./opholdsst. - opholdsst (200_0200_004_3_3_1) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Pct.udg.pl.fam./opholdsst. - øvr. opho (200_0200_004_3_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017

Øvrige modtagere

Andel modt. genoptræning, 18+, pct (400_0410_022_1_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt. genoptræning, 65+, pct (400_0410_022_1_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt. træning 18+, pct (400_0410_022_0_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt. træning, 65+, pct (400_0410_022_0_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt. vedl.træning, 18+, pct (400_0410_022_2_0_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Andel modt. vedl.træning, 65+, pct (400_0410_022_2_1_0) Metadata Historik Excel Kort for 2017
Antal nøgletal: 793