FLIS nøgletal på kommuneniveau

De listede nøgletal er en del af FLIS, som er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation.
Løsningen trækker data direkte fra kommunernes økonomi- og fagsystemer og grupperer dem i en række dataområder, bl.a. Borger, Økonomi og Skole.
FLIS indeholder også historiske data, som kan beskrive udviklingen over tid.
For nogle af dataområderne skal man være opmærksom på, at datakvaliteten ikke er god.


Geo Fyn er ikke ansvarlig for misbrug af oplysninger eller for fejl i de oplysninger, der stilles til rådighed.

For at fremsøge et nøgletal brug Ctrl + F

Afgangsprøve

Andel =>2 dansk læsning (alle), pct. (100-0110-800-7-1-0) Metadata Historik
Andel =>2 dansk læsning (alm.kl.), pct (100-0110-800-6-1-0) Metadata Historik
Andel =>2 dansk mundtlig (alle), pct. (120-0122-000-0-5-0) Metadata Historik
Andel =>2 dansk mundtlig (alm.kl.), pct. (120-0122-000-1-5-0) Metadata Historik
Andel =>2 dansk og matematik (alle) pct (120-0122-000-0-7-0) Metadata Historik
Andel =>2 dansk og matematik (alm.) pct (120-0122-000-0-8-0) Metadata Historik
Andel =>2 dansk retskriv. (alm.kl.), pct (100-0110-800-6-2-0) Metadata Historik
Andel =>2 dansk retskrivn. (alle), pct (100-0110-800-7-2-0) Metadata Historik
Andel =>2 dansk skriftlig (alle), pct. (120-0122-000-0-4-0) Metadata Historik
Andel =>2 dansk skriftlig (alm.kl), pct. (120-0122-000-1-4-0) Metadata Historik
Andel =>2 mat m. hj.midl. (alle) pct (100-0110-800-7-3-0) Metadata Historik
Andel =>2 mat m. hj.midl. (alm.kl.) pct (100-0110-800-6-3-0) Metadata Historik
Andel =>2 mat u. hj.midl. (alle) pct (120-0122-000-0-6-0) Metadata Historik
Andel =>2 mat u. hj.midl. (alm.kl.) pct (120-0122-000-1-6-0) Metadata Historik
Andel elever der tager afgangsprøve, pct (100-0110-805-0-0-0) Metadata Historik
Andel min. 1 fritag. fra afg.prøve, pct (100-0110-801-0-0-0) Metadata Historik
Andel min. 1 fritag., alm. klasser, pct. (100-0110-801-0-1-0) Metadata Historik
Andel min. 1 fritag., spec.klasser, pct. (100-0110-801-0-2-0) Metadata Historik
Gns. fritagelser, elever m. fritagelser (100-0110-801-1-0-0) Metadata Historik
Karak.gns., fysik/kemi prak/mundtlig (100-0110-800-5-0-0) Metadata Historik
Karaktergns i 10. kl. afg.prøve (100-0110-800-0-4-0) Metadata Historik
Karaktergns i 9. kl. afg.prøve (10. kl.) (100-0110-800-0-3-0) Metadata Historik
Karaktergns, dansk retskrivning (100-0110-800-10-0-0) Metadata Historik
Karaktergns. afgangsprøve (alle elever) (100-0110-800-8-0-0) Metadata Historik
Karaktergns. i afgangsprøve, alm. klasse (100-0110-800-0-1-0) Metadata Historik
Karaktergns. i afgangsprøve, spec klasse (100-0110-800-0-2-0) Metadata Historik
Karaktergns., dansk læsning (100-0110-800-6-0-0) Metadata Historik
Karaktergns., dansk mundtlig (100-0110-800-1-0-0) Metadata Historik
Karaktergns., dansk orden (100-0110-800-7-0-0) Metadata Historik
Karaktergns., dansk skriftlig (100-0110-800-2-0-0) Metadata Historik
Karaktergns., engelsk mundtlig (100-0110-800-4-0-0) Metadata Historik
Karaktergns., mat. m. hjælpemidler (100-0110-800-3-0-0) Metadata Historik
Karaktergns., mat. uden hjælpemidler (100-0110-800-9-0-0) Metadata Historik

Alder UBU

Gnm.alder, førstegang forb. foranst. (200-0210-007-6-1-0) Metadata Historik
Gnm.alder, førstegangsanbringelse (200-0210-006-0-3-32) Metadata Historik
Gnm.alder, igangsæt. anbringelser (200-0210-006-0-2-21) Metadata Historik
Gnm.alder, modt. forebyg. foranstaltn. (200-0210-007-0-6-0) Metadata Historik

Anbringelsesmønster UBU

Førstegangsanbr. pr. 1000 0-22 årig (200-0210-006-0-3-31) Metadata Historik
Nyanbringelser pr. 1000 0-22 årig (200-0210-006-0-1-0) Metadata Historik
Nye anbring. ift afsluttede anbring. (200-0210-006-0-2-20) Metadata Historik
Pct. alle anbragte - døgninst. (200-0210-006-10-0-0) Metadata Historik
Pct. alle anbragte - komm. plejefam. (200-0210-006-8-5-0) Metadata Historik
Pct. alle anbragte - netværkspleje (200-0210-006-8-4-0) Metadata Historik
Pct. alle anbragte - opholdssteder (200-0210-006-9-0-0) Metadata Historik
Pct. alle anbragte - plejefam. (alle) (200-0210-006-8-0-0) Metadata Historik
Pct. alle anbragte - sikrede inst. (200-0210-006-10-3-0) Metadata Historik
Pct. alle anbragte - trad. plejefamilie (200-0210-006-8-6-0) Metadata Historik
Pct. alle anbragte - øvr. opholdsst. (200-0210-006-11-0-0) Metadata Historik
Pct. i egne døgninstitutioner (200-0210-010-0-0-0) Metadata Historik
Pct. plejefam.anbragte - komm. plejefam. (200-0210-006-8-2-0) Metadata Historik
Pct. plejefam.anbragte - netværkspleje (200-0210-006-8-1-0) Metadata Historik
Pct. plejefam.anbragte - trad. plejefam. (200-0210-006-8-3-0) Metadata Historik

Antal foranstaltningsmodtagere UBU

Anbragte, alle pl.fam. pr 1000 0-22 år (200-0210-006-2-0-0) Metadata Historik
Anbragte, døgninst. pr 1000 0-22 år (200-0210-006-3-0-0) Metadata Historik
Anbragte, eget vær. mv. pr 1000 0-22 år (200-0210-006-5-0-50) Metadata Historik
Anbragte, komm. pl.fam. pr 1000 0-22 år (200-0210-006-2-3-0) Metadata Historik
Anbragte, kost-/efterskole pr 1000 0-22 (200-0210-006-7-0-0) Metadata Historik
Anbragte, netv.pl.fam. pr 1000 0-22 år (200-0210-006-2-1-0) Metadata Historik
Anbragte, opholdssteder pr 1000 0-22 år (200-0210-006-1-0-0) Metadata Historik
Anbragte, sikr. døgnins. pr 1000 0-22 år (200-0210-006-4-0-0) Metadata Historik
Anbragte, skibsproj. pr 1000 0-22 år (200-0210-006-6-0-0) Metadata Historik
Anbragte, tradi. pl.fam. pr 1000 0-22 år (200-0210-006-2-2-0) Metadata Historik
Andel af anbragte pr. 1000 0-22-årig (200-0210-006-0-0-0) Metadata Historik
Andel af anbragte pr. 1000 0-5-årig (200-0210-006-0-0-1) Metadata Historik
Andel af anbragte pr. 1000 14-17-årig (200-0210-006-0-0-3) Metadata Historik
Andel af anbragte pr. 1000 18-22-årig (200-0210-006-0-0-4) Metadata Historik
Andel af anbragte pr. 1000 6-13-årig (200-0210-006-0-0-2) Metadata Historik
Andel aflastningsordn. pr 1000 0-22 år (200-0210-007-4-0-0) Metadata Historik
Andel familiedøgnophold pr 1000 0-22 år (200-0210-007-3-0-0) Metadata Historik
Andel med øk. støtte pr 1000 0-22 år (200-0210-007-9-0-0) Metadata Historik
Antal m. anden hjælp pr 1000 0-22 år (200-0210-007-8-0-0) Metadata Historik
Antal m. efterværn pr 1000 18-22 år (200-0210-009-0-0-0) Metadata Historik
Antal m. fam.beh. mv. pr 1000 0-22 år (200-0210-007-2-0-0) Metadata Historik
Antal m. forebyg. foran. pr 1000 0-22 år (200-0210-007-0-0-0) Metadata Historik
Antal m. forebyg. pr. 1000 0-5 år (200-0210-007-0-0-1) Metadata Historik
Antal m. forebyg. pr. 1000 14-17 år (200-0210-007-0-0-3) Metadata Historik
Antal m. forebyg. pr. 1000 18-22 år (200-0210-007-0-0-4) Metadata Historik
Antal m. forebyg. pr. 1000 6-13 år (200-0210-007-0-0-2) Metadata Historik
Antal m. merudgiftsyd. pr 1000 0-17 år (200-0210-008-1-0-0) Metadata Historik
Antal m. overførs.(alle) pr 1000 0-17 år (200-0210-008-0-0-0) Metadata Historik
Antal m. praktikophold pr 1000 0-22 år (200-0210-007-7-0-0) Metadata Historik
Antal m. st.pers. foræl. pr 1000 0-22 år (200-0210-007-10-0-0) Metadata Historik
Antal m. støtte i hjem pr 1000 0-22 år (200-0210-007-1-0-0) Metadata Historik
Antal m. tabt arb.fortj. pr 1000 0-17 år (200-0210-008-2-0-0) Metadata Historik
Antal m. udg. hj.træning pr 1000 0-17 år (200-0210-008-3-0-0) Metadata Historik
Børn/fam m. kontaktpers. pr 1000 0-22 år (200-0210-007-5-0-0) Metadata Historik
Unge m. ungepålæg pr. 1000 0-22 år (200-0210-006-2-10-0) Metadata Historik

Borger

Andel døde personer pr. 1000 indb. (005-0011-003-0-0-0) Metadata Historik
Andel fødte personer pr. 1000 indb. (005-0011-004-0-0-0) Metadata Historik
Fraflytning pr. 1000 indb. (005-0011-001-2-0-0) Metadata Historik
Indvandring pr. 1000 indb. (005-0011-002-2-0-0) Metadata Historik
Nettoindvandring i pct. (005-0011-002-0-0-0) Metadata Historik
Nettotilflytning i pct. (005-0011-001-0-0-0) Metadata Historik
Tilflytning pr. 1000 indb. (005-0011-001-1-0-0) Metadata Historik
Udvandring pr. 1000 indb. (005-0011-002-1-0-0) Metadata Historik
Udvikling, Alle indbyggere (pct.) (020-0020-015-0-0-0) Metadata Historik
Udvikling, antal 0-6 årige (pct.) (005-0011-015-1-0-0) Metadata Historik
Udvikling, antal 18-64 årige (pct.) (005-0011-015-3-0-0) Metadata Historik
Udvikling, antal 65-74 årige (pct.) (005-0011-015-4-0-0) Metadata Historik
Udvikling, antal 7-17 årige (pct.) (005-0011-015-2-0-0) Metadata Historik
Udvikling, antal 75-84 årige (pct.) (005-0011-015-5-0-0) Metadata Historik
Udvikling, antal 85+ årige (pct.) (005-0011-015-6-0-0) Metadata Historik

Den autoriserede kontoplan

Fkt 002201 - Fælles formål (010-0013-001-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 002202 - Boligformål (010-0013-002-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 002203 - Erhvervsformål (010-0013-003-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 002204 - Off. formål (010-0013-004-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 002205 - Ubestemte formål (010-0013-005-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 002510 - Fælles formål (010-0013-006-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 002511 - Beboelse (010-0013-007-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 002512 - Erhvervsejendomme (010-0013-008-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 002513 - Andre faste ejendomme (010-0013-009-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 002515 - Byfornyelse (010-0013-010-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 002517 - Anvisningsret (010-0013-011-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 002518 - Driftssikr. boligbyggeri (010-0013-012-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 002820 - Grønne områder mm. (010-0013-013-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 003231 - Stadion og idrætsanlæg (010-0013-017-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 003235 - Andre fritidsfaci. (010-0013-019-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 003540 - Kirkegårde (010-0013-020-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 003850 - Naturforv.projekter (010-0013-021-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 003851 - Natura 2000 (010-0013-022-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 003852 - Fredningserstatninger (010-0013-192-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 003853 - Skove (010-0013-023-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 003854 - Sandflugt (010-0013-193-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 004870 - Fælles formål (010-0013-024-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 004871 - Vedligeh. af vandløb (010-0013-025-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 004872 - Bidrag vedligehold.arb. (010-0013-026-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 005280 - Fælles formål (010-0013-028-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 005281 - Jordforurening (010-0013-029-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 005283 - Råstoffer (010-0013-194-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 005285 - Bærbare batterier (010-0013-195-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 005287 - Miljøtilsyn, virks. (010-0013-030-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 005289 - Øvrig planlægning mm. (010-0013-031-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 005590 - Fælles formål (010-0013-196-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 005591 - Skadedyrsbekæmp. (010-0013-032-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 005592 - Foranstaltn. i øvr. (010-0013-033-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 005593 - Div. udgifter og indtægter (010-0013-205-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 005895 - Redningsberedskab (010-0013-034-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 012201 - Gasforsyning (010-0013-197-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 012202 - El-forsyning (010-0013-198-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 012203 - Varmeforsyn. (010-0013-035-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 012204 - Vandforsyn. (010-0013-036-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 012206 - Andre forsyn.virk. (010-0013-037-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 013540 - Fælles formål (010-0013-038-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 013543 - Rensningsanlæg, inkl kloak (010-0013-040-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 013544 - Tømningsordn. (010-0013-041-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 013546 - Klimainvesteringer (010-0013-204-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 013860 - Fælles formål (010-0013-045-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 013861 - Restaffald (010-0013-046-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 013862 - Ordn., stor- og haveaffald (010-0013-047-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 013863 - Ordn. glas, papir mm. (010-0013-048-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 013864 - Ordn. farligt affald (010-0013-049-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 013865 - Genbrugsstationer (010-0013-050-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 013866 - Øvrige ordn./anlæg (010-0013-051-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 022201 - Fælles formål (010-0013-053-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 022203 - Arb. for fremmed regning (010-0013-054-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 022205 - Driftsbygn. og -pladser (010-0013-055-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 022207 - Parkering (010-0013-056-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 022811 - Vejvedligehold. mv. (010-0013-058-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 022812 - Belægninger mv (010-0013-059-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 022814 - Vintertjeneste (010-0013-060-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 022822 - Vejanlæg (010-0013-061-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 022823 - Std.forbedr., færdselsareal (010-0013-062-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 023230 - Fælles formål (010-0013-063-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 023231 - Busdrift (010-0013-064-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 023233 - Færgedrift (010-0013-199-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 023234 - Lufthavne (010-0013-065-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 023235 - Jernbanedrift (010-0013-066-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 023540 - Havne (010-0013-067-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 023541 - Lystbådehavne mv (010-0013-068-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 023542 - Kystbeskyttelse (010-0013-200-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032201 - Folkeskoler (010-0013-069-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032202 - Fællesudg. skole (010-0013-070-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032203 - Syge-/hjem.undv. (010-0013-071-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032204 - PPR mv. (010-0013-072-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032205 - SFO (010-0013-073-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032206 - Befordr. elever grundskole (010-0013-074-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032207 - Specialunderv, reg. tilbud (010-0013-075-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032208 - Komm specialskoler (010-0013-076-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032209 - Efter- og videreuddannelse (010-0013-077-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032210 - Bidrag, stats./priv. skole (010-0013-078-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032212 - Ungdoms-/efterskoler (010-0013-080-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032214 - UU vejledning (010-0013-081-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032216 - Spec.pæd. bist., førskole (010-0013-082-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032217 - Spec.pæd bist., voksne (010-0013-083-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 032218 - Idrætsfac. børn/unge (010-0013-084-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033044 - Produktionsskoler (010-0013-085-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033045 - Erhv.grund.udd. (010-0013-086-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033046 - Ungdomsudd., særlige behov (010-0013-087-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033250 - Folkebilioteker (010-0013-088-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033560 - Museer (010-0013-090-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033561 - Biografer (010-0013-091-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033562 - Teatre (010-0013-092-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033563 - Musikarrangementer (010-0013-093-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033564 - Andre kulturelle opg. (010-0013-094-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033870 - Fælles formål (010-0013-095-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033872 - Folkeopl. voksenundv. (010-0013-096-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033873 - Friv. folkeopl. arbejde (010-0013-097-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033874 - Lokaletilskud (010-0013-098-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033875 - Fritidsakt. (uden for FL) (010-0013-099-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033876 - Ungdomsskolevirks. (010-0013-100-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033877 - Daghøjskoler (010-0013-101-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 033878 - Komm. tilskud - selvejende (010-0013-102-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 046281 - Medfinan., sunhedsvæsen (010-0013-103-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 046282 - Komm. genoptræning mm. (010-0013-104-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 046284 - Behandl. fysioterapeut (010-0013-105-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 046285 - Komm. tandpleje (010-0013-106-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 046288 - Sund.fremme/forebygg. (010-0013-107-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 046289 - Komm. sundh.tjen (010-0013-108-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 046290 - Andre sundh.udg. (010-0013-109-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052207 - Central refusionsordning (010-0013-184-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052510 - Fælles formål (010-0013-110-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052511 - Dagpleje (010-0013-111-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052512 - Vuggestuer (010-0013-112-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052513 - Integrerede institutioner (010-0013-113-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052514 - Daginst. indtil skolestart (010-0013-114-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052515 - Fritidshjem (010-0013-115-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052516 - Klubber mm. (010-0013-116-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052517 - Særl. dagtilbud/klub, BDU (010-0014-001-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052517 - Særl. dagtilbud/klubber (010-0013-117-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052517 - Særlige dagtilbud/klub, BDI (010-0014-028-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052518 - Åbne pæd. tilbud mm. (010-0013-118-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052519 - Tilskud privatinsti. mm. (010-0013-119-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052820 - Plejefam., oph.steder, BDU (010-0014-002-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052820 - Plejefam./ oph.steder, BDI (010-0014-029-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052820 - Plejefam/opholdssteder mm. (010-0013-120-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052821 - Foreb. foran. barn/ung, BDI (010-0014-030-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052821 - Foreb. foran. børn/ung, BDU (010-0014-003-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052821 - Forebygg. foranstalt. børn (010-0013-121-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052822 - Plejefamilier (010-0013-207-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052823 - Døgninst. børn/unge, BDI (010-0014-032-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052823 - Døgninst. børn/unge, BDU (010-0014-005-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052823 - Døgninstitutioner (010-0013-123-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052824 - Sikr. døgnin. barn/ung, BDI (010-0014-033-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052824 - Sikr. døgninsti., BDU (010-0014-006-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052824 - Sikr. døgninstitutioner (010-0013-124-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 052825 - Særlige dagtilbud og klub. (010-0013-208-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053230 - Ældreboliger (010-0013-125-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053232 - Pleje mm., ældre/handi. BDI (010-0014-034-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053232 - Pleje mm., ældre/handi. BDU (010-0014-007-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053232 - Pleje mm., ældre/handicap. (010-0013-126-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053232, kun gr. 002 og 003, BDU (010-0014-055-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053233 - Forb. indsats, ældre/handi. (010-0013-127-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053233 - Forb.inds., ældre/handi BDI (010-0014-035-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053233 - Forb.inds., ældre/handi BDU (010-0014-008-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053233, kun gr. 003, BDU (010-0014-056-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053234 - Plejehjem/besk. boliger (010-0013-128-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053234 - Plejehjem/besky. bolig, BDI (010-0014-036-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053234 - Plejehjem/besky. bolig, BDU (010-0014-009-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053235 - Hjælpemidler mm. (010-0013-129-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053235 - Hjælpemidler mm., BDI (010-0014-037-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053235 - Hjælpemidler mm., BDU (010-0014-010-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053235, kun gr. 001-004 og 091, BDU (010-0014-057-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053237 - Plejevederlag mv. (010-0013-130-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053237 - Plejevederlag mv., BDI (010-0014-038-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053237 - Plejevederlag mv., BDU (010-0014-011-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053540 - Rådgivn. og rådg.inst., BDI (010-0014-039-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053540 - Rådgivn. og rådg.inst., BDU (010-0014-012-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053540 - Rådgivn. og rådgivn.insti. (010-0013-131-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053842 - Botilbud (010-0013-132-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053842 - Botilbud, BDI (010-0014-040-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053842 - Botilbud, BDU (010-0014-013-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053844 - Alkoholbehandling mm. (010-0013-133-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053844 - Alkoholbehandling mm., BDI (010-0014-041-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053844 - Alkoholbehandling mm., BDU (010-0014-014-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053845 - Behandl. af stofmisbug, BDI (010-0014-042-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053845 - Behandl. af stofmisbug, BDU (010-0014-015-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053845 - Behandling af stofmisbruger (010-0013-134-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053850 - Botilbud, længere oph., BDI (010-0014-043-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053850 - Botilbud, længere oph., BDU (010-0014-016-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053850 - Botilbud, længere ophold (010-0013-135-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053852 - Botilbud, midlert. oph, BDI (010-0014-044-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053852 - Botilbud, midlert. oph, BDU (010-0014-017-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053852 - Botilbud, midlertidig oph. (010-0013-136-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053853 - kontaktprs og ledsagerordn. (010-0013-137-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053853 - kontaktprs/leds.ordn., BDI (010-0014-045-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053853 - kontaktprs/leds.ordn., BDU (010-0014-018-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053858 - Beskyt. beskæftigelse, BDI (010-0014-046-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053858 - Beskyt. beskæftigelse, BDU (010-0014-019-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053858 - Beskyttet beskæftigelse (010-0013-138-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053859 - Aktiv.-/samværstilbud, BDI (010-0014-047-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053859 - Aktiv.-/samværstilbud, BDU (010-0014-020-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 053859 - Aktivitets-/samværstilbud (010-0013-139-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 054660 - Intro.program m.v. (010-0013-140-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 054661 - Intro.ydelse (010-0013-141-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 054665 - Repatriering (010-0013-142-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 054866 - Førtidspension eft. 1.7.-14 (010-0013-209-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 054867 - Personlige tillæg m.v. (010-0013-143-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 054868 - Førtidspens 50 pct refusion (010-0013-144-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 054869 - Førtidspens 35 pct refusion (010-0013-145-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 054870 - Førtidspens 35 pct refusion (010-0013-146-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 055771 - Sygedagpenge (010-0013-147-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 055772 - Sociale formål (010-0013-148-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 055773 - Kontanthjælp (010-0013-149-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 055774 - Kontanthjælp, visse flygtn. (010-0013-150-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 055775 - Akt. kontanthj.modtagere (010-0013-151-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 055776 - Boligydelse, pensionister (010-0013-152-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 055777 - Boligsikring (010-0013-153-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 055778 - Dagpenge, forsikr. ledige (010-0013-154-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 055779 - Udd. ledige u. dagpengeret (010-0013-185-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 055880 - Revalidering (010-0013-155-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 055881 - Løntilskud (010-0013-156-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 055882 - Resourceforløb (010-0013-186-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 055883 - Ledighedsydelse (010-0013-210-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056890 - Drift, komm. beskæf.indsats (010-0013-157-1-0-0) Metadata Historik
Fkt 056890 - Drift, komm. beskæft., BDI (010-0014-048-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056890 - Drift, komm. beskæft., BDU (010-0014-021-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056891 - Besk.inds, fors. ledig, BDI (010-0014-049-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056891 - Besk.inds, fors. ledig, BDU (010-0014-022-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056891 - Besk.indsats, forsik. ledig (010-0013-157-2-0-0) Metadata Historik
Fkt 056893 - Jobcentre (010-0013-158-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056893 - Jobcentre, BDI (010-0014-050-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056893 - Jobcentre, BDU (010-0014-023-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056895 - Løntilskud, BDI (010-0014-051-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056895 - Løntilskud, BDU (010-0014-024-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056895 - Løntilskud, fors. led. komm (010-0013-160-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056896 - Servicejob (010-0013-161-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056896 - Servicejob, BDI (010-0014-052-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056896 - Servicejob, BDU (010-0014-025-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056897 - Seniorjob (010-0013-162-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056897 - Seniorjob, BDI (010-0014-053-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056897 - Seniorjob, BDU (010-0014-026-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056898 - Beskæft.ordn. (010-0013-163-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056898 - Beskæft.ordn., BDI (010-0014-054-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 056898 - Beskæft.ordn., BDU (010-0014-027-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 057299 - Øvr. sociale formål (010-0013-164-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064240 - Fælles formål (010-0013-165-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064241 - Komm.besty.medl. (010-0013-166-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064242 - Kommisioner, råd og nævn (010-0013-167-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064243 - Valg m.v. (010-0013-168-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064550 - Adm.bygninger (010-0013-169-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064551 - Sekre. og forvaltn. (010-0013-170-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064552 - Fælles IT og telefoni (010-0013-187-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064553 - Adm. vedr. jobcentre mm. (010-0013-171-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064554 - Adm. vedr. naturbeskyt. (010-0013-172-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064555 - Adm. vedr. miljøbeskyt. (010-0013-173-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064556 - Byggesagsbehandling (010-0013-188-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064557 - Voksen-, ældre- og handicap (010-0013-189-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064558 - Det specialiserede børneomr (010-0013-190-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064559 - Adm.bidr. til UdbetalingDK (010-0013-191-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064860 - Div. indt./udg. efter love (010-0013-174-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064861 - Vækstfora (010-0013-175-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064862 - Turisme (010-0013-176-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064863 - Udv. af menn. ressourcer (010-0013-177-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064866 - Innovation og anv. ny tekn. (010-0013-179-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064867 - Erhv.service og iværksætt. (010-0013-180-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 064868 - Landsbypuljen (010-0013-181-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 065270 - Løn og barselspuljer (010-0013-182-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 065272 - Tjenestemandspens. (010-0013-183-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 065274 - Interne forsikringspuljer (010-0013-202-0-0-0) Metadata Historik
Fkt 065276 - Generelle reserver (010-0013-203-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0022 - Jordforsyning (010-0012-001-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0025 - Faste ejendomme (010-0012-002-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0028 - Fritidsområder (010-0012-003-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0032 - Fritidsfac. (010-0012-004-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0035 - Kirkegårde (010-0012-005-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0038 - Naturbeskytt. (010-0012-006-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0048 - Vandløbsvæsen (010-0012-007-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0052 - Miljøbeskyttelse mv. (010-0012-008-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0055 - Div. udg./indtægter (010-0012-009-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0058 - Redn.beredskab (010-0012-010-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0122 - Forsyn.virks. (010-0012-011-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0135 - Spildevandsanlæg (010-0012-012-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0138 - Affaldshåndtering (010-0012-013-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0222 - Fælles fkt. (010-0012-014-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0228 - Komm. veje (010-0012-015-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0232 - Kollektiv trafik (010-0012-016-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0235 - Havne (010-0012-017-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0322 - Folkeskole mm (010-0012-018-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0330 - Ungdomsudd. (010-0012-019-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0332 - Folkebiblioteker (010-0012-020-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0335 - Kulturel virks. (010-0012-022-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0338 - Folkeopl. mm (010-0012-023-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0462 - Sundh.udg. mv (010-0012-024-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0522 - Central refusionsordning (010-0012-040-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0525 - Dagtilbud (010-0012-025-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0528, Tilbud, børn særl. behov (010-0012-026-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0532, Tilbud ældre/handi. (010-0012-027-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0535 - Rådgivning (010-0012-028-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0538 - Tilbud, voksne (010-0012-029-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0546 - Tilbud, udlændinge (010-0012-030-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0548 - Førtidspens. mm (010-0012-031-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0557 - Kontant ydel. (010-0012-032-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0558 - Revalidering (010-0012-033-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0568 - Arb.markedsforanst. (010-0012-034-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0572 - Støtte, friv. arb. mm. (010-0012-035-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0642 - Politisk orga. (010-0012-036-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0645 - Adm. orga. (010-0012-037-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0648 - Erhv.udv., turisme mm. (010-0012-038-0-0-0) Metadata Historik
Hovedfkt 0652 - Lønpuljer mv (010-0012-039-0-0-0) Metadata Historik
Hovedkonto 00 Byudvikling kr./indb. (010-0011-001-0-0-0) Metadata Historik
Hovedkonto 01 Forsyning kr./indb. (010-0011-002-0-0-0) Metadata Historik
Hovedkonto 02 Transport kr./indb. (010-0011-003-0-0-0) Metadata Historik
Hovedkonto 03 Undervisning kr./indb. (010-0011-004-0-0-0) Metadata Historik
Hovedkonto 04 Sundhed kr./indb. (010-0011-005-0-0-0) Metadata Historik
Hovedkonto 05 Sociale opg. kr./indb. (010-0011-006-0-0-0) Metadata Historik
Hovedkonto 06 Administration kr./indb. (010-0011-007-0-0-0) Metadata Historik

DREAM

Anden ydelse end aktivitetsparat integra (620-0622-004-2-0-0) Metadata Historik
Anden ydelse end aktivitetsparat kontant (620-0622-002-2-0-0) Metadata Historik
Anden ydelse end aktivitetsparat uddanne (620-0622-003-2-0-0) Metadata Historik
Anden ydelse end arbejdsløshedsdagpenge (620-0622-001-1-0-0) Metadata Historik
Anden ydelse end jobparat integrationsyd (620-0622-004-1-0-0) Metadata Historik
Anden ydelse end jobparat kontanthjælp e (620-0622-002-1-0-0) Metadata Historik
Anden ydelse end kontanthjælp, uddannels (620-0622-009-0-0-0) Metadata Historik
Anden ydelse end udd.parat udd.hj. (620-0622-003-1-0-0) Metadata Historik
Fortsat aktivitetsparat uddannelseshjælp (620-0621-003-2-0-0) Metadata Historik
Fortsat aktivitetsparate integrationsyde (620-0621-004-2-0-0) Metadata Historik
Fortsat aktivitetsparate kontanthjælpsmo (620-0621-002-2-0-0) Metadata Historik
Fortsat arbejdsløshedsdagpengemodtager (620-0621-001-1-0-0) Metadata Historik
Fortsat jobparat kontanthjælpsmodtager (620-0621-002-1-0-0) Metadata Historik
Fortsat jobparate integrationsydelse mod (620-0621-004-1-0-0) Metadata Historik
Fortsat kontant, udd.hjælp og integratio (620-0621-009-0-0-0) Metadata Historik
Fortsat udd.parat uddannelseshjælp modt. (620-0621-003-1-0-0) Metadata Historik
Ingen ydelse efter aktivitetsparat integ (620-0623-004-2-0-0) Metadata Historik
Ingen ydelse efter aktivitetsparat konta (620-0623-002-2-0-0) Metadata Historik
Ingen ydelse efter aktivitetsparat uddan (620-0623-003-2-0-0) Metadata Historik
Ingen ydelse efter arbejdsløshedsdagpeng (620-0623-001-1-0-0) Metadata Historik
Ingen ydelse efter jobparat integrations (620-0623-004-1-0-0) Metadata Historik
Ingen ydelse efter jobparat kontanthjælp (620-0623-002-1-0-0) Metadata Historik
Ingen ydelse efter kontanthjælp, uddanne (620-0623-009-0-0-0) Metadata Historik
Ingen ydelse efter udd.parat udd.h (620-0623-003-1-0-0) Metadata Historik

Fravær og personale

Andel af kort sygefravær 2.22.01 pct. (050-0054-0-1-1-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 3.22.01 pct. (050-0054-0-1-2-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 3.22.05 pct. (050-0054-0-1-3-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 3.22.08 pct. (050-0054-0-1-4-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 3.32.50 pct. (050-0054-0-1-5-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 4.62.82 pct. (050-0054-0-1-6-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 5.25.11 pct. (050-0054-0-1-7-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 5.25.13 pct. (050-0054-0-1-8-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 5.25.14 pct. (050-0054-0-1-9-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 5.28.20 pct. (050-0054-0-1-10-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 5.28.21 pct. (050-0054-0-1-11-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 5.28.23 pct. (050-0054-0-1-12-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 5.32.32 pct. (050-0054-0-1-13-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 5.32.33 pct. (050-0054-0-1-14-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 5.38.50 pct. (050-0054-0-1-15-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 5.38.52 pct. (050-0054-0-1-16-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 6.45.51 pct. (050-0054-0-1-17-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 6.45.53 pct. (050-0054-0-1-18-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 6.45.57 pct. (050-0054-0-1-19-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær 6.45.58 pct. (050-0054-0-1-20-0) Metadata Historik
Andel af kort sygefravær for lærere pct. (100-0105-016-1-0-0) Metadata Historik
Andel af lang sygefravær for lærere pct. (100-0105-016-2-0-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 2.22.01 pct. (050-0054-0-1-21-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 3.22.01 pct. (050-0054-0-1-22-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 3.22.05 pct. (050-0054-0-1-23-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 3.22.08 pct. (050-0054-0-1-24-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 3.32.50 pct. (050-0054-0-1-25-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 4.62.82 pct. (050-0054-0-1-26-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 5.25.11 pct. (050-0054-0-1-27-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 5.25.13 pct. (050-0054-0-1-28-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 5.25.14 pct. (050-0054-0-1-29-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 5.28.20 pct. (050-0054-0-1-30-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 5.28.21 pct. (050-0054-0-1-31-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 5.28.23 pct. (050-0054-0-1-32-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 5.32.32 pct. (050-0054-0-1-33-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 5.32.33 pct. (050-0054-0-1-34-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 5.38.50 pct. (050-0054-0-1-35-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 5.38.52 pct. (050-0054-0-1-36-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 6.45.51 pct. (050-0054-0-1-37-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 6.45.53 pct. (050-0054-0-1-38-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 6.45.57 pct. (050-0054-0-1-39-0) Metadata Historik
Andel af langt sygefravær 6.45.58 pct. (050-0054-0-1-40-0) Metadata Historik
Andel lærere over 55 år, pct. (100-0100-021-1-0-0) Metadata Historik
Andel lærere uden sygefravær pct. (100-0105-014-0-0-0) Metadata Historik
Andel personale der er autoriseret, pct (400-0410-031-0-0-0) Metadata Historik
Antal sygefraværsperioder pr. lærer (100-0105-013-0-0-0) Metadata Historik
Elev/lærer-ratio i folkeskolen (140-0142-003-0-0-0) Metadata Historik
Langtidsfriskhed lærere pct. (100-0105-015-0-0-0) Metadata Historik
Personaleomsætning for lærere, pct. (100-0100-022-1-0-0) Metadata Historik
Personaleomsætning på ældreområdet, pct (400-0410-030-1-0-0) Metadata Historik
Personaletilgang af lærere, pct. (100-0100-022-2-0-0) Metadata Historik
Personaletilgang på ældreområdet, pct (400-0410-030-2-0-0) Metadata Historik
Sygefraværpct., lærere i folkeskolen (100-0105-011-1-0-0) Metadata Historik
Sygefraværpct., lærere specialskoler (100-0105-011-2-0-0) Metadata Historik
Sygefraværpct., pæd. pers. folkeskole (100-0105-010-1-2-0) Metadata Historik
Sygefraværpct., pæd. pers. SFO (100-0105-010-1-1-0) Metadata Historik
Sygefraværpct., pæd. pers. specialskoler (100-0105-010-2-0-0) Metadata Historik
Sygefraværspct., pædagogisk personale (100-0105-010-1-0-0) Metadata Historik
Sygefraværspct., SOSU-ass. (400-0410-032-0-2-0) Metadata Historik
Sygefraværspct., SOSU-hjælpere (400-0410-032-0-3-0) Metadata Historik
Sygefraværspct., sygeplejersker (400-0410-032-0-1-0) Metadata Historik
Sygefraværspct., ældreområdet (400-0410-032-0-0-0) Metadata Historik

Fravær og personale VH

Personaleomsætning på voksenhandic., pct (350-0352-001-0-0-0) Metadata Historik
Personaletilgang på voksenhandicap, pct. (350-0352-002-0-0-0) Metadata Historik
Sygefr. pct. omsorg-og pæd.medhj. botilb (350-0351-002-2-0-0) Metadata Historik
Sygefraværspct. omsorgs- og pædagogmedhj (350-0351-001-2-0-0) Metadata Historik
Sygefraværspct. socialpædagoger botilbud (350-0351-002-1-0-0) Metadata Historik
Sygefraværspct., botilbud (350-0351-002-0-0-0) Metadata Historik
Sygefraværspct., socialpædagoger (350-0351-001-1-0-0) Metadata Historik
Sygefraværspct., voksenhandicapområdet (350-0351-001-0-0-0) Metadata Historik

Hjemmehjælp

Andel både prak.hjælp + pers.pl. 65+,pct (400-0410-010-2-0-0) Metadata Historik
Andel både prak.hjælp + pers.pl. 80+,pct (400-0410-010-3-0-0) Metadata Historik
Andel hjemmehjælp hverdage kl. 7-16, pct (400-0410-013-0-0-0) Metadata Historik
Andel lev. hjem.hj.modt <2 timer, pct (410-0413-004-0-0-0) Metadata Historik
Andel lev. hjem.hj.modt >11 timer, pct (410-0413-004-3-0-0) Metadata Historik
Andel lev. hjem.hj.modt >6-11 timer, pct (410-0413-004-2-0-0) Metadata Historik
Andel lev. hjem.hj.modt 2-6 timer, pct (410-0413-004-1-0-0) Metadata Historik
Andel modt, kun praktisk hjælp 65+, pct (410-0411-003-0-0-0) Metadata Historik
Andel modt, kun praktisk hjælp 80+, pct (410-0411-003-1-0-0) Metadata Historik
Andel modt. hjemmehj. 65+ år, pct. (400-0410-006-0-0-0) Metadata Historik
Andel modt. hjemmehj. 65-69 år, pct (400-0410-006-1-0-0) Metadata Historik
Andel modt. hjemmehj. 70-74 år, pct. (400-0410-006-2-0-0) Metadata Historik
Andel modt. hjemmehj. 75-79 år, pct (400-0410-006-3-0-0) Metadata Historik
Andel modt. hjemmehj. 80-84 år, pct (400-0410-006-4-0-0) Metadata Historik
Andel modt. hjemmehj. 85-89 år, pct (400-0410-006-5-0-0) Metadata Historik
Andel modt. Hjemmehj. 90+ år, pct (400-0410-006-6-0-0) Metadata Historik
Andel pers.pl af hj.hjælp.modt 65+, pct (400-0410-010-2-1-0) Metadata Historik
Andel pers.pl. af hj.hjælp.modt 80+, pct (400-0410-010-3-1-0) Metadata Historik
Andel pk.hjælp af hj.hjælp.modt 65+, pct (400-0410-010-2-2-0) Metadata Historik
Andel pk.hjælp af hj.hjælp.modt 80+, pct (400-0410-010-3-2-0) Metadata Historik
Andel privat leveran. (pers. pleje), pct (400-0410-015-1-1-0) Metadata Historik
Andel privat leveran. (prak. hjælp), pct (400-0410-015-1-2-0) Metadata Historik
Andel privat leverandør, pct (400-0410-015-1-0-0) Metadata Historik
Andel vis. hjem.hj.modt <2 timer, pct (400-0410-009-0-2-0) Metadata Historik
Andel vis. hjem.hj.modt >11 timer, pct (400-0410-009-3-0-0) Metadata Historik
Andel vis. hjem.hj.modt >6-11 timer, pct (400-0410-009-2-0-0) Metadata Historik
Andel vis. hjem.hj.modt. 2-6 timer, pct (400-0410-009-1-0-0) Metadata Historik
Besøg pr. uge, hjem.hjælpmod >6-11 timer (410-0413-006-3-0-0) Metadata Historik
Besøg pr. uge, hjem.hjælpsmodt >11 timer (410-0413-006-4-0-0) Metadata Historik
Besøg pr. uge, hjem.hjælpsmodt 2-6 timer (410-0413-006-2-0-0) Metadata Historik
Besøg pr. uge, hjem.hjælpsmodt. (400-0410-012-0-0-0) Metadata Historik
Besøg pr. uge, hjem.hjælpsmodt. <2 timer (410-0413-006-1-0-0) Metadata Historik
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 18-64-årige (410-0413-000-0-0-0) Metadata Historik
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 65-69-årige (410-0413-001-1-0-0) Metadata Historik
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 70-74-årige (410-0413-001-2-0-0) Metadata Historik
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 75-79-årige (410-0413-001-3-0-0) Metadata Historik
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 80-84-årige (410-0413-001-4-0-0) Metadata Historik
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 85-89-årige (410-0413-001-5-0-0) Metadata Historik
Gns. lev. timer hjemmehjælp, 90+årige (410-0413-001-6-0-0) Metadata Historik
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 18-64-årige (400-0410-008-0-0-0) Metadata Historik
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 65+årige (400-0410-008-1-0-0) Metadata Historik
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 65-69-årige (400-0410-008-1-1-0) Metadata Historik
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 70-74-årige (400-0410-008-1-2-0) Metadata Historik
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 75-79-årige (400-0410-008-1-3-0) Metadata Historik
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 80+årige (410-0412-001-1-0-0) Metadata Historik
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 80-84-årige (400-0410-008-1-4-0) Metadata Historik
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 85-89-årige (400-0410-008-1-5-0) Metadata Historik
Gns. vis. timer hjemmehjælp, 90+årige (400-0410-008-1-6-0) Metadata Historik
Gns. vis. timer pers. pleje pr. modt. (410-0412-003-1-0-0) Metadata Historik
Gns. vis. timer praktisk hjælp pr. modt. (410-0412-002-0-0-0) Metadata Historik
Gns.alder nyvisiterede hjemmehjælp (400-0410-014-0-0-0) Metadata Historik
Gns.lev. timer hjemmehjælp, 65+årige (410-0413-001-0-0-0) Metadata Historik

Målgrupper VH

Andel botilbudslign med intel/kogn forst (330-0334-004-2-0-0) Metadata Historik
Andel botilbudslign. med fys. funk. ned (330-0334-004-1-0-0) Metadata Historik
Andel botilbudslign. med sindslidelse (330-0334-004-3-0-0) Metadata Historik
Andel botilbudslign. med soc. Problem (330-0334-004-4-0-0) Metadata Historik
Andel læng ophold med intel/kogn forstyr (330-0334-001-1-2-1) Metadata Historik
Andel læng. ophold med fys. funk. nedsæt (330-0334-001-1-1-0) Metadata Historik
Andel læng. ophold med socialt problem (330-0334-001-2-0-0) Metadata Historik
Andel midl ophold med intel/kogn forstyr (330-0334-002-2-1-0) Metadata Historik
Andel midl. ophold med fys. funk. nedsæt (330-0334-002-1-0-0) Metadata Historik
Andel midl. ophold med socialt problem (330-0334-002-3-0-0) Metadata Historik
Andel modt læng. ophold med sindslidelse (330-0334-001-1-2-2) Metadata Historik
Andel modt midl. ophold med sindslidelse (330-0334-002-2-2-0) Metadata Historik
Andel soc. pæd. støtte med sindslidelse (330-0334-003-2-2-0) Metadata Historik
Andel soc. pæd. støtte med soc. problem (330-0334-003-3-0-0) Metadata Historik
Andel soc.pæd. støt m intel/kogn forstyr (330-0334-003-2-1-0) Metadata Historik
Andel soc.pæd. støtte med fys. funk. ned (330-0334-003-1-0-0) Metadata Historik
Antal fys funk. nedsæt. pr 1000 18-64 år (330-0331-001-0-0-0) Metadata Historik
Antal intel/kogni forstyr. pr 1000 18-64 (330-0332-001-1-0-0) Metadata Historik
Antal modt sindslidelse pr 1000 18-64 år (330-0332-001-2-0-0) Metadata Historik
Antal modt soc. problem pr 1000 18-64 år (330-0333-001-1-0-0) Metadata Historik
Gnst. antal forsk målgrupper pr modtager (330-0337-001-0-0-0) Metadata Historik

Overordnet økonomi

Centrale og decentrale admin. udgifter (005-0006-002-3-0-0) Metadata Historik
Decentrale adm. udgifter (Grp. 200) (005-0006-002-2-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct, overf. ex. forsikr. ledige (005-0010-014-2-3-0) Metadata Historik
Forbrugspct, overførsler ift korr budget (005-0010-014-2-2-0) Metadata Historik
Forbrugspct, overførsler ift opr. budget (005-0010-014-1-2-0) Metadata Historik
Forbrugspct, serviceudg ift korr. budget (005-0010-014-2-1-0) Metadata Historik
Forbrugspct, serviceudg. ift opr. budget (005-0010-014-1-1-0) Metadata Historik
HFU 0645 - Administrativ organisation (005-0006-002-1-0-0) Metadata Historik
Overførselsudg. (ex. forsikrede ledig) (005-0010-012-1-0-0) Metadata Historik
Overførsler inkl. fors. ledige (005-0010-012-0-0-0) Metadata Historik
Res. af skattefin. omr. (ex. jord) (005-0010-002-1-0-0) Metadata Historik
Res. af skattefin. omr. (inkl. jord) (005-0010-002-2-0-0) Metadata Historik
Samlede udg. pr. indb. (010-0010-000-0-0-0) Metadata Historik
Serviceudgifter (005-0010-003-0-0-0) Metadata Historik
Skattefin. BAU (ex. jord) (005-0010-006-1-0-0) Metadata Historik
Skattefin. BAU (inkl. jord) (005-0010-006-2-0-0) Metadata Historik
Skattefin. driftsres. (ex. jordforsyn.) (005-0010-001-1-0-0) Metadata Historik
Skattefin. driftsres. (inkl. jord) (005-0010-001-2-0-0) Metadata Historik
Strukturel driftsbalance (005-0010-011-0-0-0) Metadata Historik

Personale og Fravær UBU

Personaleomsætn., soc.rådg./-formidl. (240-0242-001-0-0-0) Metadata Historik
Personaleomsætning, alt UBU-personale (240-0241-001-2-2-0) Metadata Historik
Personaleomsætning, pæd. pers. (240-0241-001-2-1-0) Metadata Historik
Personaletilgang, pæd. pers (240-0241-001-4-0-0) Metadata Historik
Personaletilgang, soc.rådg./-formidl. (240-0242-002-0-0-0) Metadata Historik
Sygefraværpct., soc.rådg./-formidl. (240-0241-001-0-0-0) Metadata Historik
Sygefraværspct., alt personale (240-0241-001-3-0-0) Metadata Historik
Sygefraværspct., pæd. pers. (240-0241-001-1-0-0) Metadata Historik

Personale/fravær

Andel ansatte på 55+ (050-500-025-0-0-0) Metadata Historik
Andel ekstraordinært ansatte (050-500-034-0-0-0) Metadata Historik
Andel fleksjob (050-500-033-0-0-0) Metadata Historik
Andel kvinder (050-500-026-0-0-0) Metadata Historik
Andel medarb. uden sygefravær (050-0050-004-0-0-0) Metadata Historik
Andel seniorjob (050-500-035-0-0-0) Metadata Historik
Antal sygefraværsperioder pr. medarb. (050-0050-003-0-0-0) Metadata Historik
Borgere pr. Lærere m.fl. (050-500-014-0-0-0) Metadata Historik
Borgere pr fuldtidsstilling (050-500-012-0-0-0) Metadata Historik
Borgere pr. Administration og it mv. (050-500-016-0-0-0) Metadata Historik
Borgere pr. Akademikere (050-500-020-0-0-0) Metadata Historik
Borgere pr. Dagplejere (050-500-022-0-0-0) Metadata Historik
Borgere pr. Hjemmevejl. og pæd.pers. (050-500-019-0-0-0) Metadata Historik
Borgere pr. Pæd. personale daginst. (050-500-015-0-0-0) Metadata Historik
Borgere pr. Pædagogmedhj. og ass. (050-500-018-0-0-0) Metadata Historik
Borgere pr. Socialrådg. og -formidl. (050-500-021-0-0-0) Metadata Historik
Borgere pr.- SOSU (050-500-013-0-0-0) Metadata Historik
Borgere pr. Syge- og sundhedspers. (050-500-017-0-0-0) Metadata Historik
Gennemsnitlig alder (050-500-024-0-0-0) Metadata Historik
Gnsntl.besk.grad (050-500-031-0-0-0) Metadata Historik
Gnsntl.besk.grad for deltidsansatte (050-500-032-0-0-0) Metadata Historik
Langtidsfriskhed - andel medarb. (050-0050-005-0-0-0) Metadata Historik
Nyansatte blandt afgåede (050-500-030-0-0-0) Metadata Historik
Personaleafgang (050-500-029-0-0-0) Metadata Historik
Personaleomsætning i pct kommunen i alt (050-0060-001-1-0-0) Metadata Historik
Personaletilgang (050-500-028-0-0-0) Metadata Historik
Personaletilgang i pct. kommunen i alt (050-0060-001-2-0-0) Metadata Historik
Sygefravær (050-500-001-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær - Administration og IT (050-500-005-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær - Akademikere (050-500-009-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær - Dagplejere (050-500-011-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær - Hjemmevejl, pæd.pers. (050-500-008-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær - Lærere m.fl (050-500-003-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær - Pæd. personale dagins (050-500-004-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær - Pædagogmedhj. og ass. (050-500-007-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær - Socialrådg, -formidl. (050-500-010-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær - SOSU (050-500-002-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær - Syge og sundhedspers. (050-500-006-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær i alt (pct.) (050-0050-002-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær pga. korte sygeperio. (andel) (050-0050-006-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær pga. lange sygeperio. (andel) (050-0050-007-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 002201 - Fælles formål (050-0053-001-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 002202 - Boligformål (050-0053-002-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 002510 - Fælles formål (050-0053-006-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 002511 - Beboelse (050-0053-007-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 002512 - Erhvervsejend. (050-0053-008-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 002513 - Andre faste ejend. (050-0053-009-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 002515 - Byfornyelse (050-0053-010-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 002820 - Grønne områder mm (050-0053-013-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 003231 - Stadion/ idrætsanl. (050-0053-017-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 003235 - Andre fritidsfac. (050-0053-019-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 003540 - Kirkegårde (050-0053-020-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 003850 - Naturforv.projekter (050-0053-021-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 003851 - Natura 2000 (050-0053-022-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 003853 - Skove (050-0053-023-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 004870 - Fælles formål (050-0053-024-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 004871 - Vedligehol, vandløb (050-0053-025-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 005280 - Fælles formål (050-0053-028-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 005281 - Jordforurening (050-0053-029-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 005287 - Miljøtilsyn, virks. (050-0053-030-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 005289 - Øvr. planlægn. mm (050-0053-031-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 005591 - Skadedyrsbekæmp. (050-0053-032-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 005895 - Redn.beredskab (050-0053-034-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 012203 - Varmeforsyning (050-0053-035-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 012206 - Andre forsyn.virks. (050-0053-037-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 013860 - Fælles formål (050-0053-045-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 013861 - Restaffald (050-0053-046-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 013862 - Stor-/haveskrald (050-0053-047-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 013864 - Farligt affald (050-0053-049-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 013865 - Genbrugsstationer (050-0053-050-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 013866 - Øvr. ordn. og anlæg (050-0053-051-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 022201 - Fælles formål (050-0053-053-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 022203 - Arb., fremmed regn. (050-0053-054-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 022205 - Driftsbygn-/pladser (050-0053-055-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 022207 - Parkering (050-0053-056-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 022811 - Vejvedligehold mm (050-0053-058-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 022812 - Belægninger mv (050-0053-059-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 022822 - Vejanlæg (050-0053-061-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 023230 - Fælles formål (050-0053-063-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 023231 - Busdrift (050-0053-064-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 023234 - Lufthavne (050-0053-065-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 023540 - Havne (050-0053-067-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 023541 - Lystbådehavne mv. (050-0053-068-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 032201 - Folkeskoler (050-0053-069-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 032202 - Fællesudg. skole (050-0053-070-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 032203 - Syge-/hjemmeundv. (050-0053-071-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 032204 - PPR mv. (050-0053-072-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 032205 - SFO (050-0053-073-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 032206 - Befordring, elever (050-0053-074-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 032208 - Komm. spec.skoler (050-0053-076-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 032214 - UU-vejledning (050-0053-081-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 032216 - Spec.pæd.bist. børn (050-0053-082-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 032217 - Spec.pæd.bist. voks (050-0053-083-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 032218 - Idrætsfaciliteter (050-0053-084-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 033045 - Erhvervsgrundudd. (050-0053-086-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 033046 - Udd. unge særl. beh (050-0053-087-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 033250 - Folkebiblioteker (050-0053-088-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 033560 - Museer (050-0053-090-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 033561 - Biografer (050-0053-091-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 033562 - Teatre (050-0053-092-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 033563 - Musikarr. (050-0053-093-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 033564 - Andre kultu. opg. (050-0053-094-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 033870 - Fælles formål (050-0053-095-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 033873 - Fri. folkeopl. arb. (050-0053-097-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 033875 -Fritidsakt. u.f. FOL (050-0053-099-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 033876 - Ungdomsskolevirk. (050-0053-100-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 033878 - Komm. tilskud (050-0053-102-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 046282 - Komm. træning (050-0053-104-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 046285 - Komm. tandpleje (050-0053-106-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 046288 - Sundhedsfrem./foreb (050-0053-107-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 046289 - Komm. sundhedstje. (050-0053-108-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 046290 - Andre sundh.udg. (050-0053-109-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052510 - Fælles formål (050-0053-110-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052511 - Dagpleje (050-0053-111-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052512 - Vuggestuer (050-0053-112-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052513 - Børnehaver (050-0053-113-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052514 - Integr. daginsti. (050-0053-114-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052515 - Fritidshjem (050-0053-115-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052516 - Klubber mm. (050-0053-116-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052517 - Særl. dagtilb./klub (050-0053-117-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052518 - Åbne pæd. tilbud mm (050-0053-118-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052519 - Tilskud (050-0053-119-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052820 - Plejefam/oph.steder (050-0053-120-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052821 - Forebyg. foranstal, (050-0053-121-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052823 - Døgninstitutioner (050-0053-123-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 052824 - Sikr. døgninsti. (050-0053-124-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053230 - Tilbud, ældre/handi (050-0053-125-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053232 - Pleje. ældre/handi (050-0053-126-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053233 - For.inds. ældr/hand (050-0053-127-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053234 - Plejehjem mm. (050-0053-128-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053235 - Hjælpemidler mm. (050-0053-129-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053540 - Rådg./rådg.insti. (050-0053-131-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053842 - Botilbud (050-0053-132-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053844 - Alkoholbehandl. mm (050-0053-133-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053845 - Stofmisbrugbehandl. (050-0053-134-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053850 - Botilbud, længere (050-0053-135-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053852 - Botilbud, midlert. (050-0053-136-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053853 - Kontaktprs. mm. (050-0053-137-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053858 - Beks. beskæftigelse (050-0053-138-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 053859 - Akt.-/samværstilbud (050-0053-139-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 054660 - Introprogram mv (050-0053-140-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 055880 - Revalidering (050-0053-155-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 056890 - Drift, komm. beskæf (050-0053-005-11-1-0) Metadata Historik
Sygefravær, 056891 - Besk. forsikr. led. (050-0053-157-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 056895 - Løntilskud (050-0053-160-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 056897 - Seniorjob (050-0053-162-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 056898 - Beskæf.ordn. (050-0053-163-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 057299 - Øvr. sociale formål (050-0053-164-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 064550 - Adm.bygn. (050-0053-169-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 064551 - Sekre. og forv. (050-0053-170-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 064553 - Adm. jobcentre mm (050-0053-171-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 064554 - Adm. naturbesk. (050-0053-172-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 064555 - Adm. miljøbesk. (050-0053-173-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 064862 - Turisme (050-0053-176-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 064863 - Udv. menn. ressou. (050-0053-177-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 064867 - Erhv.service mv. (050-0053-180-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 064868 - Landsbypuljen (050-0053-181-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 18-29 årige (050-0050-008-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 30-39 årige (050-0050-009-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 40-49 årige (050-0050-010-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 50-59 årige (050-0050-011-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, 60+ årige (050-0050-012-0-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0022 - Jordforsyning (050-0052-001-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0025 - Faste ejendomme (050-0052-002-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0028 - Fritidsområder (050-0052-003-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0032 - Fritidsfacilitet. (050-0052-004-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0035 - Kirkegårde (050-0052-005-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0038 - Naturbeskyttelse (050-0052-006-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0048 - Vandløbsvæsen (050-0052-007-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0052 - Miljøbeskyttelse (050-0052-008-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0055 - Div udg./indt. (050-0052-009-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0058 - Redningsberedskab (050-0052-010-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0122 - Forsyn.virksomhed (050-0052-011-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0138 - Affaldshåndtering (050-0052-013-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0222 - Fælles funktioner (050-0052-014-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0228 - Kommunale veje (050-0052-015-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0232 - Kollektiv trafik (050-0052-016-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0235 - Havne (050-0052-017-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0322 - Folkeskolen mm. (050-0052-018-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0330 - Ungdomsuddannelse (050-0052-019-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0332 - Folkebiblioteker (050-0052-020-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0335 - Kulturel virk. (050-0052-022-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0338 - Folkeoplysning mm (050-0052-023-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0462 - Sundhedsudgifter (050-0052-024-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0525 - Dagtilbud m.v. (050-0052-025-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0528 - Børn og unge MSB. (050-0052-026-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0532 - Ældre og handicap (050-0052-027-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0535 - Rådgivning (050-0052-028-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0538 - Tilbud voksne MSB (050-0052-029-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0546 - Tilbud udlændinge (050-0052-030-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0558 - Revalidering (050-0052-033-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0568 - Arb.mar.foranst. (050-0052-034-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0572 - Støtte sociale (050-0052-035-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0645 - Administrativ org (050-0052-037-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, HFU 0648 - Erhvervsudv. mm (050-0052-038-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, hovedkonto 00 (050-0051-001-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, hovedkonto 01 (050-0051-002-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, hovedkonto 02 (050-0051-003-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, hovedkonto 03 (050-0051-004-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, hovedkonto 04 (050-0051-005-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, hovedkonto 05 (050-0051-006-1-0-0) Metadata Historik
Sygefravær, hovedkonto 06 (050-0051-007-1-0-0) Metadata Historik

Plejehjem/plejeboliger

Andel 18-64 årige, plejebolig, pct (400-0410-018-0-0-0) Metadata Historik
Andel 65+ årige, plejebolig, pct (400-0410-018-1-0-0) Metadata Historik
Andel 65-69 årige, plejebolig, pct (400-0410-018-1-1-0) Metadata Historik
Andel 70-74 årige, plejebolig, pct (400-0410-018-1-2-0) Metadata Historik
Andel 75-79 årige, plejebolig, pct (400-0410-018-1-3-0) Metadata Historik
Andel 80+ årige, plejebolig, pct (420-0421-001-1-0-0) Metadata Historik
Andel 80-84 årige, plejebolig, pct (400-0410-018-1-4-0) Metadata Historik
Andel 85-89 årige, plejebolig, pct (400-0410-018-1-5-0) Metadata Historik
Andel 90+ årige, plejebolig, pct (400-0410-018-1-6-0) Metadata Historik
Andel i plejebolig ud af modt., pct (400-0410-019-0-0-0) Metadata Historik
Gen.snitsalder nyvisit. plejebolig (400-0410-021-0-0-0) Metadata Historik
Hjem.hjælpstimer før vis. til plejebolig (420-0421-004-0-0-0) Metadata Historik

Skoler, klassekvotienter og elever

Andel elever i off. skoletilbud, pct. (100-0110-002-0-0-0) Metadata Historik
Andel elever med sen skolestart, pct. (100-0110-803-0-0-0) Metadata Historik
Andel elever privatskole (0.-3. kl), pct (110-0112-002-0-0-0) Metadata Historik
Andel elever privatskole (4.-6. kl), pct (110-0112-003-0-0-0) Metadata Historik
Andel elever privatskole (7.-9. kl), pct (110-0112-004-0-0-0) Metadata Historik
Andel elever på privatskoler, pct. (110-0112-001-0-0-0) Metadata Historik
Gennemsnitlig skolestørrelse (100-0110-002-1-0-0) Metadata Historik
Klassekvotient, 0. klasse (100-0110-003-2-0-0) Metadata Historik
Klassekvotient, 0.-9. klasse (100-0110-003-1-0-0) Metadata Historik
Klassekvotient, 1. klasse (100-0110-003-3-0-0) Metadata Historik
Klassekvotient, 10. klasse (100-0110-003-12-0-0) Metadata Historik
Klassekvotient, 2. klasse (100-0110-003-4-0-0) Metadata Historik
Klassekvotient, 3. klasse (100-0110-003-5-0-0) Metadata Historik
Klassekvotient, 4. klasse (100-0110-003-6-0-0) Metadata Historik
Klassekvotient, 5. klasse (100-0110-003-7-0-0) Metadata Historik
Klassekvotient, 6. klasse (100-0110-003-8-0-0) Metadata Historik
Klassekvotient, 7. klasse (100-0110-003-9-0-0) Metadata Historik
Klassekvotient, 8. klasse (100-0110-003-10-0-0) Metadata Historik
Klassekvotient, 9. klasse (100-0110-003-11-0-0) Metadata Historik

Specialundervisning

Afgang fra segre. undervis., 0. kl., pct (100-0110-806-1-1-0) Metadata Historik
Afgang fra segre. undervis., 1. kl., pct (100-0110-806-1-2-0) Metadata Historik
Afgang fra segre. undervis., 2. kl., pct (100-0110-806-1-3-0) Metadata Historik
Afgang fra segre. undervis., 3. kl., pct (100-0110-806-1-4-0) Metadata Historik
Afgang fra segre. undervis., 4. kl., pct (100-0110-806-1-5-0) Metadata Historik
Afgang fra segre. undervis., 5. kl., pct (100-0110-806-1-6-0) Metadata Historik
Afgang fra segre. undervis., 6. kl, pct (100-0110-806-1-7-0) Metadata Historik
Afgang fra segre. undervis., 7. kl., pct (100-0110-806-1-8-0) Metadata Historik
Afgang fra segre. undervis., 8. kl., pct (100-0110-806-1-9-0) Metadata Historik
Afgang fra segre. undervis., 9. kl., pct (100-0110-806-1-10-0) Metadata Historik
Afgang fra segregeret undervisning, pct. (100-0110-806-1-0-0) Metadata Historik
Andel elever på folkeskole i specialkl. (110-0112-000-1-0-0) Metadata Historik
Andel i spec.kl. 0 kl. (eks. dagbe), pct (100-0110-802-1-1-0) Metadata Historik
Andel i spec.kl. 1 kl. (eks. dagbe), pct (100-0110-802-1-2-0) Metadata Historik
Andel i spec.kl. 10 kl (eksl. dagb), pct (100-0110-802-1-11-0) Metadata Historik
Andel i spec.kl. 2 kl. (eks. dagbe), pct (100-0110-802-1-3-0) Metadata Historik
Andel i spec.kl. 3 kl. (eks. dagbe), pct (100-0110-802-1-4-0) Metadata Historik
Andel i spec.kl. 4 kl. (eks. dagbe), pct (100-0110-802-1-5-0) Metadata Historik
Andel i spec.kl. 5 kl. (eks. dagbe), pct (100-0110-802-1-6-0) Metadata Historik
Andel i spec.kl. 6 kl. (eks. dagbe), pct (100-0110-802-1-7-0) Metadata Historik
Andel i spec.kl. 7 kl. (eks. dagbe), pct (100-0110-802-1-8-0) Metadata Historik
Andel i spec.kl. 8 kl. (eks. dagbe), pct (100-0110-802-1-9-0) Metadata Historik
Andel i spec.kl. 9 kl. (eks. dagbe), pct (100-0110-802-1-10-0) Metadata Historik
Andel i specialkl. (eks. dagbeha.), pct (100-0110-802-1-0-0) Metadata Historik
Andel i specialklasse på folkeskole (130-0133-000-1-0-13) Metadata Historik
Segre.pct inkl. private, 0-9. klasse (110-0112-006-0-0-0) Metadata Historik
Segregeringsprocent, 0. klasse (100-0110-802-0-1-0) Metadata Historik
Segregeringsprocent, 0-10. klasse (100-0110-802-0-0-0) Metadata Historik
Segregeringsprocent, 0-9. klasse (110-0112-005-0-0-0) Metadata Historik
Segregeringsprocent, 1. klasse (100-0110-802-0-2-0) Metadata Historik
Segregeringsprocent, 10. klasse (100-0110-802-0-11-0) Metadata Historik
Segregeringsprocent, 2. klasse (100-0110-802-0-3-0) Metadata Historik
Segregeringsprocent, 3. klasse (100-0110-802-0-4-0) Metadata Historik
Segregeringsprocent, 4. klasse (100-0110-802-0-5-0) Metadata Historik
Segregeringsprocent, 5. klasse (100-0110-802-0-6-0) Metadata Historik
Segregeringsprocent, 6. klasse (100-0110-802-0-7-0) Metadata Historik
Segregeringsprocent, 7. klasse (100-0110-802-0-8-0) Metadata Historik
Segregeringsprocent, 8. klasse (100-0110-802-0-9-0) Metadata Historik
Segregeringsprocent, 9. klasse (100-0110-802-0-10-0) Metadata Historik
Tilgang til segre. undervis., 0. kl, pct (100-0110-807-1-1-0) Metadata Historik
Tilgang til segre. undervis., 1. kl, pct (100-0110-807-1-2-0) Metadata Historik
Tilgang til segre. undervis., 2. kl, pct (100-0110-807-1-3-0) Metadata Historik
Tilgang til segre. undervis., 3. kl, pct (100-0110-807-1-4-0) Metadata Historik
Tilgang til segre. undervis., 4. kl, pct (100-0110-807-1-5-0) Metadata Historik
Tilgang til segre. undervis., 5. kl, pct (100-0110-807-1-6-0) Metadata Historik
Tilgang til segre. undervis., 6. kl, pct (100-0110-807-1-7-0) Metadata Historik
Tilgang til segre. undervis., 7. kl, pct (100-0110-807-1-8-0) Metadata Historik
Tilgang til segre. undervis., 8. kl, pct (100-0110-807-1-9-0) Metadata Historik
Tilgang til segre. undervis., 9. kl, pct (100-0110-807-1-10-0) Metadata Historik
Tilgang til segregeret undervisning, pct (100-0110-807-1-0-0) Metadata Historik

Sundhed – Afregning

Udg. almen lægehjælp, pr 1000 0-2 år (500-0051-008-2-1-0) Metadata Historik
Udg. almen lægehjælp, pr 1000 3-64 år (500-0051-008-2-2-0) Metadata Historik
Udg. almen lægehjælp, pr 1000 65-79 år (500-0051-008-2-3-0) Metadata Historik
Udg. almen lægehjælp, pr 1000 80+ år (500-0051-008-2-4-0) Metadata Historik
Udg. almen lægehjælp, pr 1000 borgere (500-0051-008-2-5-0) Metadata Historik
Udg. ambulant psykiatri, pr 1000 borgere (500-0051-005-2-5-0) Metadata Historik
Udg. ambulant somatik, pr 1000 0-2 år (500-0051-002-2-1-0) Metadata Historik
Udg. ambulant somatik, pr 1000 3-64 år (500-0051-002-2-2-0) Metadata Historik
Udg. ambulant somatik, pr 1000 65-79 år (500-0051-002-2-3-0) Metadata Historik
Udg. ambulant somatik, pr 1000 80+ år (500-0051-002-2-4-0) Metadata Historik
Udg. ambulant somatik, pr 1000 borgere (500-0051-002-2-5-0) Metadata Historik
Udg. fodterapi, pr 1000 0-2 år (500-0051-011-2-1-0) Metadata Historik
Udg. fodterapi, pr 1000 3-64 år (500-0051-011-2-2-0) Metadata Historik
Udg. fodterapi, pr 1000 65-79 år (500-0051-011-2-3-0) Metadata Historik
Udg. fodterapi, pr 1000 80+ år (500-0051-011-2-4-0) Metadata Historik
Udg. fodterapi, pr 1000 borgere (500-0051-011-2-5-0) Metadata Historik
Udg. fysioterapi, pr 1000 0-2 år (500-0051-009-2-1-0) Metadata Historik
Udg. fysioterapi, pr 1000 3-64 år (500-0051-009-2-2-0) Metadata Historik
Udg. fysioterapi, pr 1000 65-79 år (500-0051-009-2-3-0) Metadata Historik
Udg. fysioterapi, pr 1000 80+ år (500-0051-009-2-4-0) Metadata Historik
Udg. fysioterapi, pr 1000 borgere (500-0051-009-2-5-0) Metadata Historik
Udg. kiropraktor, pr 1000 0-2 år (500-0051-013-2-1-0) Metadata Historik
Udg. kiropraktor, pr 1000 3-64 år (500-0051-013-2-2-0) Metadata Historik
udg. kiropraktor, pr 1000 65-79 år (500-0051-013-2-3-0) Metadata Historik
udg. kiropraktor, pr 1000 80+ år (500-0051-013-2-4-0) Metadata Historik
Udg. kiropraktor, pr 1000 borgere (500-0051-013-2-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt stationær somatik, 65-79 år (500-0051-001-1-3-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. almen lægehjælp, 0-2 år (500-0051-008-1-1-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. almen lægehjælp, 3-64 år (500-0051-008-1-2-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. almen lægehjælp, 65-79 år (500-0051-008-1-3-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. almen lægehjælp, 80+ år (500-0051-008-1-4-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. almen lægehjælp, Alle (500-0051-008-1-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. ambulant psykiatri, Alle (500-0051-005-1-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. ambulant somatik, 0-2 år (500-0051-002-1-1-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. ambulant somatik, 3-64 år (500-0051-002-1-2-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. ambulant somatik, 65-79 år (500-0051-002-1-3-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. ambulant somatik, 80+ år (500-0051-002-1-4-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. ambulant somatik, Alle (500-0051-002-1-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. fodterapi, 0-2 år (500-0051-011-1-1-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. fodterapi, 3-64 år (500-0051-011-1-2-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. fodterapi, 65-79 år (500-0051-011-1-3-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. fodterapi, 80+ år (500-0051-011-1-4-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. fodterapi, Alle (500-0051-011-1-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. fysioterapi, 0-2 år (500-0051-009-1-1-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. fysioterapi, 3-64 år (500-0051-009-1-2-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. fysioterapi, 65-79 år (500-0051-009-1-3-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. fysioterapi, 80+ år (500-0051-009-1-4-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. fysioterapi, Alle (500-0051-009-1-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. færdigbeh. dage, 1-2 dage (500-0051-014-1-1-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. færdigbeh. dage, 3+ dage (500-0051-014-1-2-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. Færdigbeh. dage, Alle (500-0051-014-1-3-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. hospice patienter, Alle (500-0051-015-1-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. kiropraktor, 0-2 år (500-0051-013-1-1-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. kiropraktor, 3-64 år (500-0051-013-1-2-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. kiropraktor, 65-79 år (500-0051-013-1-3-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. kiropraktor, 80+ år (500-0051-013-1-4-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. kiropraktor, Alle (500-0051-013-1-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. psykiatri i alt, Alle (500-0051-006-1-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. psykolog, 0-2 år (500-0051-012-1-1-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. psykolog, 3-64 år (500-0051-012-1-2-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. psykolog, 65-79 år (500-0051-012-1-3-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. psykolog, 80+ år (500-0051-012-1-4-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. psykolog, Alle (500-0051-012-1-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. somatik i alt, 0-2 år (500-0051-003-1-1-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. somatik i alt, 3-64 år (500-0051-003-1-2-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. somatik i alt, 65-79 år (500-0051-003-1-3-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. somatik i alt, 80+ år (500-0051-003-1-4-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. somatik i alt, Alle (500-0051-003-1-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. speciallæger, 0-2 år (500-0051-007-1-1-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. speciallæger, 3-64 år (500-0051-007-1-2-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. speciallæger, 65-79 år (500-0051-007-1-3-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. speciallæger, 80+ år (500-0051-007-1-4-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. speciallæger, Alle (500-0051-007-1-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. stationær psykiatri, Alle (500-0051-004-1-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. stationær somatik, 0-2 år (500-0051-001-1-1-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. stationær somatik, 3-64 år (500-0051-001-1-2-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. stationær somatik, 80+ år (500-0051-001-1-4-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. stationær somatik, Alle (500-0051-001-1-5-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. tandlæge, 3-64 år (500-0051-010-1-2-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. tandlæge, 65-79 år (500-0051-010-1-3-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. tandlæge, 80+ år (500-0051-010-1-4-0) Metadata Historik
Udg. pr modt. tandlæge, Alle (500-0051-010-1-5-0) Metadata Historik
Udg. psykiatri i alt, pr 1000 borgere (500-0051-006-2-5-0) Metadata Historik
Udg. psykolog, pr 1000 0-2 år (500-0051-012-2-1-0) Metadata Historik
Udg. psykolog, pr 1000 3-64 år (500-0051-012-2-2-0) Metadata Historik
Udg. psykolog, pr 1000 65-79 år (500-0051-012-2-3-0) Metadata Historik
Udg. psykolog, pr 1000 80+ år (500-0051-012-2-4-0) Metadata Historik
Udg. psykolog, pr 1000 borgere (500-0051-012-2-5-0) Metadata Historik
Udg. somatik i alt, pr 1000 0-2 år (500-0051-003-2-1-0) Metadata Historik
Udg. somatik i alt, pr 1000 3-64 år (500-0051-003-2-2-0) Metadata Historik
Udg. somatik i alt, pr 1000 65-79 år (500-0051-003-2-3-0) Metadata Historik
Udg. somatik i alt, pr 1000 80+ år (500-0051-003-2-4-0) Metadata Historik
Udg. somatik i alt, pr 1000 borgere (500-0051-003-2-5-0) Metadata Historik
Udg. speciallæger, pr 1000 0-2 år (500-0051-007-2-1-0) Metadata Historik
Udg. speciallæger, pr 1000 3-64 år (500-0051-007-2-2-0) Metadata Historik
Udg. speciallæger, pr 1000 65-79 år (500-0051-007-2-3-0) Metadata Historik
Udg. speciallæger, pr 1000 80+ år (500-0051-007-2-4-0) Metadata Historik
Udg. speciallæger, pr 1000 borgere (500-0051-007-2-5-0) Metadata Historik
Udg. stationær psykiatri, pr 1000 borger (500-0051-004-2-5-0) Metadata Historik
Udg. stationær somatik, pr 1000 0-2 år (500-0051-001-2-1-0) Metadata Historik
Udg. stationær somatik, pr 1000 3-64 år (500-0051-001-2-2-0) Metadata Historik
Udg. stationær somatik, pr 1000 65-79 år (500-0051-001-2-3-0) Metadata Historik
Udg. stationær somatik, pr 1000 80+ år (500-0051-001-2-4-0) Metadata Historik
Udg. Stationær somatik, pr 1000 borgere (500-0051-001-2-5-0) Metadata Historik
Udg. tandlæge, pr 1000 3-64 år (500-0051-010-2-2-0) Metadata Historik
Udg. tandlæge, pr 1000 65-79 år (500-0051-010-2-3-0) Metadata Historik
Udg. tandlæge, pr 1000 80+ år (500-0051-010-2-4-0) Metadata Historik
Udg. tandlæge, pr 1000 borgere (500-0051-010-2-5-0) Metadata Historik

Udsatte børn og unges skolegang

Andel der tager afgangsprøve, (udsatte) (295-0228-1-6-0-0) Metadata Historik
Andel elever m. sen skolestart (udsatte) (295-0228-1-1-0-0) Metadata Historik
Andel med min. 1 fritagelse (udsatte) (295-0228-1-5-0-0) Metadata Historik
Karaktergns. afgangsprøve (anbragte) (295-0228-1-7-0-0) Metadata Historik
Karaktergns. afgangsprøve (forebyggende) (295-0228-1-8-0-0) Metadata Historik
Karaktergns. afgangsprøve (udsatte) (295-0228-1-9-0-0) Metadata Historik
Segregeringspct., 0.-9. kl (forebyg.) (295-0228-1-3-0-0) Metadata Historik
Segregeringspct., 0.-9. kl. (anbragte) (295-0228-1-2-0-0) Metadata Historik
Segregeringspct., 0.-9. kl. (udsatte) (295-0228-1-4-0-0) Metadata Historik

Udvikling og Effekt UBU

Gnm. antal foreb. foranstaltn. (200-0210-007-0-0-5) Metadata Historik
Pct. anbragt 1 år efter forebyg. foranst (200-0210-007-4-1-1) Metadata Historik
Pct. ikke-anbragte 1 år efter anbr. (200-0210-007-3-1-0) Metadata Historik
Pct. ingen foranst. 1 år efter forebyg (200-0210-007-0-1-2) Metadata Historik
Pct. med forebyg. foranst. efter 1 år (200-0210-007-0-4-0) Metadata Historik

Varighed af foranstaltning UBU

Gnm. varighed, aflastning (200-0210-007-5-1-0) Metadata Historik
Gnm. varighed, anbringelser (200-0210-006-5-0-51) Metadata Historik
Gnm. varighed, døgninst. (200-0210-006-5-6-0) Metadata Historik
Gnm. varighed, eget værelse mv. (200-0210-006-5-7-0) Metadata Historik
Gnm. varighed, fam.behandling (200-0210-007-5-4-0) Metadata Historik
Gnm. varighed, komm. plejefam. (200-0210-006-5-5-0) Metadata Historik
Gnm. varighed, kontaktperson (200-0210-007-5-2-0) Metadata Historik
Gnm. varighed, netværksplejefam. (200-0210-006-5-4-0) Metadata Historik
Gnm. varighed, opholdssteder (200-0210-006-5-1-0) Metadata Historik
Gnm. varighed, trad. plejefam. (200-0210-006-5-3-0) Metadata Historik

Ydelser og tilbud VH

Antal aktiv./samvæ. tilbud pr 1000 18-64 (320-0321-006-0-0-0) Metadata Historik
Antal beskyt. beskæft. pr 1000 18-64 år (320-0321-007-0-0-0) Metadata Historik
Antal modt botilb.lign. pr 1000 18-64 år (320-0321-008-0-0-0) Metadata Historik
Antal modt hand ydelser pr 1000 18-64 år (320-0321-001-0-0-0) Metadata Historik
Antal modt ledsageord. pr. 1000 18-64 år (320-0321-002-0-0-0) Metadata Historik
Antal modt læng. ophold pr 1000 18-64 år (320-0322-001-2-0-0) Metadata Historik
Antal modt midl. ophold pr 1000 18-64 år (320-0322-001-1-0-0) Metadata Historik
Antal modt soc.pæd. støtte pr 1000 18-64 (320-0321-005-0-0-0) Metadata Historik
Antal modt. af BPA pr 1000 18-64 årig (320-0321-003-0-0-0) Metadata Historik
Antal modt. af ophold pr 1000 18-64 årig (320-0322-001-0-0-0) Metadata Historik
Antal pers. pleje u. 65 pr 1000 18-64 år (320-0324-001-1-0-0) Metadata Historik
Antal prakt.hjælp u. 65 pr 1000 18-64 år (320-0324-001-2-0-0) Metadata Historik
Antal tilsk pers/prak.hjælp pr 1000 18-6 (320-0321-009-0-0-0) Metadata Historik
Forhold ml. længerevar. og midl. ophold (320-0323-002-0-0-0) Metadata Historik
Gnst. visit. timer pers. pleje u. 65 år (320-0324-002-1-0-0) Metadata Historik
Gnst. visit. timer prakt. hjælp u. 65 år (320-0324-002-2-0-0) Metadata Historik

Økonomi - skole

Forbrugspct., folkesk. korr. budget (100-0100-020-2-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct., folkesk. opr. budget (100-0100-020-1-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct., folkeskoler, korr. budget (100-0100-017-2-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct., folkeskoler, opr. budget (100-0100-017-1-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct., reg.tilbud, korr. budget (100-0100-018-2-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct., reg.tilbud, opr. budget (100-0100-018-1-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct., specialskoler, korr budget (100-0100-019-2-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct., specialskoler, opr. budget (100-0100-019-1-0-0) Metadata Historik
Udg folkeskolen og privatskoler, 6-16 år (100-0101-012-0-0-0) Metadata Historik
Udg. klub og soc.pæd. tilbud pr 12-14 år (100-0100-005-2-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. elev (alle skoletyper) (100-0110-001-0-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. elev i folkeskoler (100-0110-001-1-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. elev i komm. specialskoler (100-0110-001-2-1-0) Metadata Historik
Udg. pr. elev i regionale tilbud (100-0110-001-2-2-0) Metadata Historik
Udg. pr. elev til underv. og befordring (100-0102-000-1-1-0) Metadata Historik
Udg. pr.elev spec.skoler og reg. tilbud (100-0110-001-2-0-0) Metadata Historik
Udg. statslige og private skoler pr 6-16 (100-0100-010-0-0-0) Metadata Historik
Udg. til befordring pr. 6-16 årig (100-0100-006-0-0-0) Metadata Historik
Udg. til folkeskolen m.v. pr 6-16 årig (100-0100-000-0-0-0) Metadata Historik
Udg. til folkeskolen pr. 6-16 årig (100-0100-001-0-0-0) Metadata Historik
Udg. til folkeskoleområdet pr 6-16 årig (100-0101-001-0-0-0) Metadata Historik
Udg. til komm. specialskoler pr. 6-16 år (100-0100-008-0-0-0) Metadata Historik
Udg. til PPR mv. pr. 0-18 årig (100-0100-004-0-0-0) Metadata Historik
Udg. til PPR mv. pr. 6-18 årig (100-0100-004-1-0-0) Metadata Historik
Udg. til regionale tilbud pr. 6-16 årig (100-0100-007-0-0-0) Metadata Historik
Udg. til SFO pr. 6-11 årig (100-0100-005-1-0-0) Metadata Historik
Udg. til SFO pr. elev i 0.-3. klasse (100-0110-001-3-0-0) Metadata Historik
Udg. til specialpæd. bistand pr 0-5 årig (100-0100-016-0-0-0) Metadata Historik
Udg. til ungdoms-/efterskole pr 14-16 år (100-0100-011-0-0-0) Metadata Historik
Udg. til UU pr 12-16 årig (100-0100-014-1-0-0) Metadata Historik
Udg. til UU pr 12-25 årig (100-0100-014-2-0-0) Metadata Historik

Økonomi - ældre

Forbrugspct ældre (opr. budget) (400-0400-025-1-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct, ældre (korr. budget) (400-0400-025-2-0-0) Metadata Historik
Gen. udg. genoptræning/vedligeh. (400-0400-002-1-1-1) Metadata Historik
Gns.udgift pr. hjemmehjælpsmodt. (400-0400-001-5-2-0) Metadata Historik
Udg hjemmehjælp egen bolig pr. 65+årig (400-0400-001-5-0-0) Metadata Historik
Udg hjemmehjælp egen bolig pr. 80+årig (400-0400-001-5-1-0) Metadata Historik
Udg hjemmehjælp pr 65+ (komm. lev) (400-0400-001-5-0-1) Metadata Historik
Udg hjemmehjælp pr 65+ (privat lev) (400-0400-001-5-0-2) Metadata Historik
Udg hjemmehjælp pr 80+ (privat lev) (400-0400-001-5-1-2) Metadata Historik
Udg personbefordring pr. 18+ år (400-0400-002-1-3-0) Metadata Historik
Udg træning og vederlagsfri fys 18+ (400-0400-002-1-0-0) Metadata Historik
Udg vederlagsfri fys pr. 18+ årig (400-0400-002-1-4-0) Metadata Historik
Udg. ambulant spec. Genoptr. pr 18+ årig (400-0400-002-1-2-0) Metadata Historik
Udg. forebyggende tiltag pr. 65+ årig (400-0400-001-7-0-0) Metadata Historik
Udg. forebyggende tiltag pr. 80+ årig (400-0400-001-7-1-0) Metadata Historik
Udg. genoptr. og vedligeh. pr 18+ årig (400-0400-002-1-1-0) Metadata Historik
Udg. hjemmehjælp og plejebolig pr. 65+ (400-0400-001-2-0-0) Metadata Historik
Udg. hjemmehjælp og plejebolig pr. 80+ (400-0400-001-2-2-0) Metadata Historik
Udg. hjemmehjælp pr 80+ (komm. lev) (400-0400-001-5-1-1) Metadata Historik
Udg. hjemmesygepleje pr. 65+årig (400-0400-001-6-0-0) Metadata Historik
Udg. hjemmesygepleje pr. 80+årig (400-0400-001-6-2-0) Metadata Historik
Udg. hjælpemidler pr. 65+ årig (400-0400-001-8-0-0) Metadata Historik
Udg. hjælpemidler pr. 80+ årig (400-0400-001-8-1-0) Metadata Historik
Udg. plejebolig pr. 65+ årig (400-0400-001-4-0-0) Metadata Historik
Udg. plejebolig pr. 80+ årig (400-0400-001-4-1-0) Metadata Historik
Udg. plejevederlag mv. pr. 65+årig (400-0400-001-9-0-0) Metadata Historik
Udg. plejevederlag mv. pr. 80+årig (400-0400-001-9-1-0) Metadata Historik
Udg. pr. modtager i plejebolig (400-0400-001-4-2-0) Metadata Historik
Udg. ældrepleje pr. 65+ årig (400-0400-001-1-0-0) Metadata Historik
Udg. ældrepleje pr. 80+ årig (400-0400-001-1-2-0) Metadata Historik

Økonomi andet VH

Fobrugspct. oprindeligt budget (service) (310-0313-001-1-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct korr. budget (serv. og over) (310-0313-002-0-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct opr. budget (serv. og overf) (310-0313-001-0-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct. korr. budget (overførsel) (310-0313-002-2-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct. korrigeret budget (service) (310-0313-002-1-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct. opr. budget (overførsler) (310-0313-001-2-0-0) Metadata Historik
Gns. udg pr modt. botilb og soc. pæd stø (310-0311-007-0-0-0) Metadata Historik
Gnst udgift pr modt. besk. beskæftigelse (310-0311-006-0-0-0) Metadata Historik
Gnst. udgift pr modt botilb. lignende (310-0311-008-5-0-0) Metadata Historik
Gnst. udgift pr modt. aktiv./samv. tilb. (310-0311-005-0-0-0) Metadata Historik
Gnst. udgift pr modt. længerevar. ophold (310-0311-003-0-0-0) Metadata Historik
Gnst. udgift pr modt. midlertidig ophold (310-0311-002-0-0-0) Metadata Historik
Gnst. udgift pr modt. soc.pæd. støtte (310-0311-004-0-0-0) Metadata Historik
Gnst. udgift pr modtager handicapydelser (310-0311-001-0-0-0) Metadata Historik
Refusionsindtægter i pct. af serviceudg. (310-0312-002-0-0-0) Metadata Historik
Samlede refusionsindtægter pr 18-64 årig (310-0312-001-0-0-0) Metadata Historik

Økonomi pr. 0-22 årig UBU

Samlede udg. (serv+overfør.) pr 0-22-år (200-0200-001-0-0-0) Metadata Historik
Samlede udg. (service) pr 0-22-år (200-0200-001-1-0-0) Metadata Historik
Samlet NDU (overførsler) pr 0-22-år (200-0200-001-2-0-0) Metadata Historik
Udg plejefam. (alle typer) pr 0-22-år (200-0200-001-1-2-6) Metadata Historik
Udg. aflastningsordn. pr 0-22-år (200-0200-001-1-3-4) Metadata Historik
Udg. anbringelser samlet pr 0-22-år (200-0200-001-1-2-0) Metadata Historik
Udg. anden hjælp pr 0-22-år (200-0200-001-1-3-8) Metadata Historik
Udg. døgninstitutioner pr 0-22-år (200-0200-001-1-2-2) Metadata Historik
Udg. eget vær. mv. pr 0-22-år (200-0200-001-1-2-10) Metadata Historik
Udg. familiebeh. mv. pr 0-22-år (200-0200-001-1-3-2) Metadata Historik
Udg. familiedøgnophold pr 0-22-år (200-0200-001-1-3-3) Metadata Historik
Udg. forebyg. foranstaltn. pr 0-22-år (200-0200-001-1-3-0) Metadata Historik
Udg. komm. plejefam. pr 0-22-år (200-0200-001-1-2-9) Metadata Historik
Udg. kontaktpers. pr 0-22-år (200-0200-001-1-3-5) Metadata Historik
Udg. kost- og efterskole pr 0-22-år (200-0200-001-1-2-11) Metadata Historik
Udg. merudgiftsydelse pr 0-22-år (200-0200-001-2-1-0) Metadata Historik
Udg. netværksplejefamilie pr 0-22-år (200-0200-001-1-2-8) Metadata Historik
Udg. opholdssteder pr 0-22-år (200-0200-001-1-2-1) Metadata Historik
Udg. plejefamilier pr 0-22-år (200-0200-001-1-2-7) Metadata Historik
Udg. praktikoph. pr 0-22-år (200-0200-001-1-3-7) Metadata Historik
Udg. sikrede døgninst. pr 0-22-år (200-0200-001-1-2-5) Metadata Historik
Udg. skibsprojekter pr 0-22-år (200-0200-001-1-2-12) Metadata Historik
Udg. støtte i hjemmet pr 0-22-år (200-0200-001-1-3-1) Metadata Historik
Udg. støttepers. forældre pr 0-22-år (200-0200-001-1-3-10) Metadata Historik
Udg. særl. dag-/klubtilbud pr 0-22-år (200-0200-001-1-1-0) Metadata Historik
Udg. tabt arb.fortjeneste pr 0-22-år (200-0200-001-2-2-0) Metadata Historik
Udg. udgift hjemmetræning pr 0-22-år (200-0200-001-2-3-0) Metadata Historik
Udg. øk. støtte pr 0-22-år (200-0200-001-1-3-9) Metadata Historik

Økonomi pr. modtager UBU

Udg. pr. anbragt (alle) (200-0210-011-0-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. anbragt (øvr. oph.steder) (200-0210-011-4-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. anbragt på sikret døgninsti. (200-0210-011-3-3-0) Metadata Historik
Udg. pr. døgninst.anbragt (200-0210-011-3-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. komm. plejefam.anbragt (200-0210-011-1-3-0) Metadata Historik
Udg. pr. modt. aflastningsordning (200-0210-012-4-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. modt. anden hjælp (200-0210-012-8-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. modt. familiebeh. mv. (200-0210-012-2-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. modt. familiedøgnophold (200-0210-012-3-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. modt. forebyg. foranstalt (200-0210-012-0-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. modt. kontaktpers. (200-0210-012-5-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. modt. merudgiftsydelse (200-0210-013-1-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. modt. overførsler (alle) (200-0210-013-0-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. modt. praktikophold (200-0210-012-7-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. modt. støtte i hjemmet (200-0210-012-1-0-121) Metadata Historik
Udg. pr. modt. støttepers. forældre (200-0210-012-10-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. modt. tabt arb.fortjeneste (200-0210-013-2-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. modt. udgifter hjemmetræn. (200-0210-013-3-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. modt. øk. støtte (200-0210-012-9-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. netværksplejeanbragt (200-0210-011-1-2-0) Metadata Historik
Udg. pr. opholdsstedanbragt (200-0210-011-2-0-0) Metadata Historik
Udg. pr. plejefam.anbragt (200-0210-011-1-1-0) Metadata Historik
Udg. pr. plejefam.anbragt (alle) (200-0210-011-1-0-0) Metadata Historik

Økonomi ydelser VH

Udg aktiv.- og samværstilbud pr 18-64 år (300-0303-001-2-0-0) Metadata Historik
Udg alkohol og misbrugbehand pr 18-64 år (300-0307-001-0-0-0) Metadata Historik
Udg behandling stofmisbrug pr 18-64 årig (300-0307-001-2-0-0) Metadata Historik
Udg beskyttet beskæftigelse pr 18-64 år (300-0303-001-1-0-0) Metadata Historik
Udg botilbud og soc pæd pr 18-64 år (300-0302-001-0-0-0) Metadata Historik
Udg botilbud særlige probl pr 18-64 årig (300-0302-001-2-0-0) Metadata Historik
Udg længerevarende botilbud pr 18-64 år (300-0302-001-3-0-0) Metadata Historik
Udg rådgivn. og rådgivningsinst 18-64 år (300-0306-001-1-1-0) Metadata Historik
Udg soc pæd bist. eget hjem pr 18-64 år (300-0302-001-1-0-0) Metadata Historik
Udg tilskud pers/prakt hjælp pr 18-64 år (300-0304-001-1-0-0) Metadata Historik
Udg. alkoholbehandling pr 18-64 årig (300-0307-001-1-0-0) Metadata Historik
Udg. botilbudslignende tilb pr 18-64 år (300-0302-001-5-0-0) Metadata Historik
Udg. handicap service pr 18-64 årig (300-0301-001-1-0-0) Metadata Historik
Udg. hjælpemidler pr 18-64 årig (300-0306-001-2-0-0) Metadata Historik
Udg. ledsagerordninger pr 18-64 årig (300-0305-001-0-0-0) Metadata Historik
Udg. merudgiftsydelse voksne pr 18-64 år (300-0308-001-0-0-0) Metadata Historik
Udg. midlertidige botilbud pr 18-64 årig (300-0302-001-4-0-0) Metadata Historik
Udg. samlet handicap pr 18-64 årig (300-0301-001-0-0-0) Metadata Historik
Udg. tilskud hjælpere BPA pr 18-64 årig (300-0304-001-2-0-0) Metadata Historik

Økonomi øvrigt UBU

Forbrugspct., korr. budget (overfør.) (200-0200-005-2-2-0) Metadata Historik
Forbrugspct., korr. budget (serv.+ ovf.) (200-0200-005-2-0-0) Metadata Historik
Forbrugspct., korr. budget (service) (200-0200-005-2-1-0) Metadata Historik
Forbrugspct., opr. budget (overfør.) (200-0200-005-1-2-0) Metadata Historik
Forbrugspct., opr. budget (serv.+ ovf.) (200-0200-005-1-0-0) Metadata Historik
Forbrugtspct., opr. budget (service) (200-0200-005-1-1-0) Metadata Historik
Pct. SDE-ref. af samlede udg. (service) (200-0200-002-0-0-0) Metadata Historik
SDE-ref. pr 0-22-år (200-0200-003-0-0-0) Metadata Historik
SDE-ref. pr helårsanbragt (200-0200-004-0-0-0) Metadata Historik

Økonomi, områdeandele UBU

Pct. udg. anbring. - døgninst. (200-0200-004-3-2-0) Metadata Historik
Pct. udg. anbring. - pl.fam./opholdsst. (200-0200-004-3-3-0) Metadata Historik
Pct. udg. anbring. - sikrede døgninst. (200-0200-004-3-1-1) Metadata Historik
Pct. udg. anbringelse - opholdssteder (200-0200-004-3-3-9) Metadata Historik
Pct. udg. forebyg - st.pers. forældre (200-0200-004-2-10-0) Metadata Historik
Pct. udg. forebyg. - aflastningsordn. (200-0200-004-2-4-0) Metadata Historik
Pct. udg. forebyg. - anden hjælp (200-0200-004-2-8-0) Metadata Historik
Pct. udg. forebyg. - fam.beh. mv. (200-0200-004-2-2-0) Metadata Historik
Pct. udg. forebyg. - familiedøgnophold (200-0200-004-2-3-0) Metadata Historik
Pct. udg. forebyg. - kontaktpers. (200-0200-004-2-5-0) Metadata Historik
Pct. udg. forebyg. - praktikophold (200-0200-004-2-7-0) Metadata Historik
Pct. udg. forebyg. - støtte i hjemmet (200-0200-004-2-1-0) Metadata Historik
Pct. udg. forebyg. - øk. støtte (200-0200-004-2-9-0) Metadata Historik
Pct. udg. samlet - anbringelser (200-0200-004-3-0-0) Metadata Historik
Pct. udg. samlet - forebyg. samlet (200-0200-004-2-0-0) Metadata Historik
Pct. udg. samlet - særl. dag-/klubtilbud (200-0200-004-1-0-0) Metadata Historik
Pct.udg. alle pl.fam./opholdsstpl.fam. (200-0200-004-3-3-2) Metadata Historik
Pct.udg. anbring - plejefam (alle) (200-0200-004-3-3-11) Metadata Historik
Pct.udg. pl.fam. (alle) - netværkspleje (200-0200-004-3-3-4) Metadata Historik
Pct.udg. pl.fam. (alle) - trad pl.fam. (200-0200-004-3-3-3) Metadata Historik
Pct.udg. pl.fam.(alle) - komm. pl.fam. (200-0200-004-3-3-5) Metadata Historik
Pct.udg. pl.fam./oph.sted - komm. pl.f. (200-0200-004-3-3-8) Metadata Historik
Pct.udg. pl.fam./oph.sted - netv.pl.fam (200-0200-004-3-3-7) Metadata Historik
Pct.udg. pl.fam./oph.sted - trad. pl.f. (200-0200-004-3-3-6) Metadata Historik
Pct.udg.pl.fam./opholdsst. - opholdsst (200-0200-004-3-3-1) Metadata Historik
Pct.udg.pl.fam./opholdsst. - øvr. opho (200-0200-004-3-1-0) Metadata Historik

Øvrige modtagere

Andel modt. genoptræning, 18+, pct (400-0410-022-1-0-0) Metadata Historik
Andel modt. genoptræning, 65+, pct (400-0410-022-1-1-0) Metadata Historik
Andel modt. træning 18+, pct (400-0410-022-0-0-0) Metadata Historik
Andel modt. træning, 65+, pct (400-0410-022-0-1-0) Metadata Historik
Andel modt. vedl.træning, 18+, pct (400-0410-022-2-0-0) Metadata Historik
Andel modt. vedl.træning, 65+, pct (400-0410-022-2-1-0) Metadata Historik
Antal nøgletal: 1209