Login


Geo Fyn A/S er ejet af de 10 fynske kommuner.

Selskabet skal understøtte kommunerne i tilvejebringelse, vedligeholdelse, anvendelse og udstilling af geodata, så data er let tilgængelige for myndigheder, virksomheder og borgere.

Målet er, at der skabes optimal samfundsmæssig nytte af dataene.


Nyheder
22/08-2014: Så har Geo Fyn og de fynske kommuner lavet høringssvar på FKG-handlingsplanen.
07/08-2014: Artikel fyens.dk
01/08-2014: Pressemeddelelse om ny direktør/projektchef i Geo Fyn A/S

©Geo Fyn A/S  

Følg os på LinkedIn  Følg Geo Fyn på LinkedIn