Login


Geo Fyn A/S er ejet af de 10 fynske kommuner.

Selskabet skal understøtte kommunerne i tilvejebringelse, vedligeholdelse, anvendelse og udstilling af geodata, så data er let tilgængelige for myndigheder, virksomheder og borgere.

Målet er, at der skabes optimal samfundsmæssig nytte af dataene.


Nyheder

16.01.2015: Sommerflyfoto 2014 er nu lagt ind. Billederne er taget den 9. juli 2014. God fornøjelse.

16.12.2014: Bestyrelsen har besluttet at anskaffe flyfoto 2014! Flyfotoet vil hurtigst muligt blive gjort tilgængeligt på siden.
30.11.2014: Brugerundersøgelsen er nu gennemført med mere 900 svar - tak! Vi kender nu mere til jeres ønsker og behov, som vil blive brugt til at gøre siden bedre før sommeren 2015.
06.11.2014: Så virker 4cm kortet og målebordsbladene igen.
01.11.2014: Brugerundersøgelse sat i gang, hvor formålet er at blive skarpere på ønsker, behov og ideer til hjemmesiden.
15.10.2014: Oktober har været en måned med mange høringssvar i forbindelse med næste år kortlægning.
28.09.2014: Så har Geo Fyn og de fynske kommuner lavet høringssvar på FOT-udstillingsmodellen.
22.08.2014: Så har Geo Fyn og de fynske kommuner lavet høringssvar på FKG-handlingsplanen.
07.08.2014: Artikel fyens.dk
01.08.2014: Pressemeddelelse om ny direktør/projektchef i Geo Fyn A/S

©Geo Fyn A/S  

Følg os på LinkedIn  Følg Geo Fyn på LinkedIn