select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '005-0010-001-1-0-0'

Skattefin. driftsres. (ex. jordforsyn.)

Beskrivelse

Skattefinansieret driftsresultat (ekskl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger

Definition

Udgifter: Nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område (hovedkonto 0 og 2-6 dranst 1 og 2) ekskl. udgifter til jordforsyning (hovedfunktion 0.22) samt ekskl. udgifter til ældreboliger (funktion 5.32.30), dog inkl. (funk. 5.32.30 dranst 1 grp. 005) Indtægter: Indtægter fra tilskud og udligning (hovedfunktion 7.62 dranst 7), (hovedfunktion 7.65 dranst 7) (hovedfunktion 7.68 dranst 7) samt renter (dranst 4 ekskl. kurstab ved lånoptagelse funktion 7.58.77). OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Art <> 0 Dr 1 og 2, HKO 00,02,03,04,05, og 06 minus Dr 1 og 2 Funk 00.22 minus Dr 1 og 2 Funk 05.32.30 plus Dr 1 Funk 05.32.30 Gr 005 plus Dr 7 Funk 07.62 plus Dr 7 Funk 07.65 plus Dr 7 Funk 07.68 plus Dr 4 minus Dr 4 Funk 07.58.77 Optælling: Sum for hele året

Nævnerbeskrivelse

Indbygger: Indbyggere alle Optælling: [[Antal indbyggere]] pr. 1. januar i året.

Opgørelsesniveau

Å

Hovedområde

Overordnet økonomi

Hovednøgletal

005-0010-001-1-0-0

Supplerende nøgletal

005-0010-001-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-10

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.