select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '005-0010-002-1-0-0'

Res. af skattefin. omr. (ex. jord)

Beskrivelse

Resultat af skattefinansieret område (ekskl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger

Definition

Udgifter:  Som defineret under nøgletallet Skattefinansieret driftsresultat (ekskl. jordforsyning), samt:  Nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område (hovedkonto 0 og 2-6 dranst 3) ekskl. 90 pct. af udgifter til ældreboliger (funktion 5.32.30 dranst 3) og ekskl.  Nettoanlægsudgifterne på jordforsyning (hovedfunktion 0.22 dranst 3).    Tillagt nettorenteudgifter vedr. ældreboliger (funk. 7.55.68-7.55.76, dr. 4, gr. 001)  og forskydninger i langfristede tilgodehavender ex. pantebreve og deponerede midler (funk. 8.32-21-8.32.26, dr. 5)    Indtægter:  Som defineret under nøgletallet Skattefinansieret driftsresultat OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Økonomi - Regnskab:  Kontoplan: Art <> 0  Udgifter: Dr 1 og 2, HKO 00,02,03,04,05, og 06 minus Dr 1 og 2, Funk 6.52.72, gr. 001 og 002 minus Dr 1 og 2 Funk 05.32.30 plus Dr 1 Funk 05.32.30 Gr 005 plus Dr 3 HKO 00,02,03,04,05, og 06  minus Dr 3 Funk 00.22  minus 90 procent af Dr 3 Funk 05.32.30   plus  Dr 4 Funk 07.55.68 Gr 001  Dr 4 Funk 07.55.70 Gr 001  Dr 4 Funk 07.55.71 Gr 001  Dr 4 Funk 07.55.74 Gr 001  Dr 4 Funk 07.55.75 Gr 001  Dr 4 Funk 07.55.76 Gr 001  plus  Dr 5 Funk 08.32.21  Dr 5 Funk 08.32.22  Dr 5 Funk 08.32.23  Dr 5 Funk 08.32.24  Dr 5 Funk 08.32.25  Dr 5 Funk 08.32.26 plus  Dr 7 HFU 07.65 Indtægter: Dr 7 HFU 07.62 plus  Dr 7 HFU 07.68  Optælling: Sum for hele året

Nævnerbeskrivelse

Indbygger:  Indbyggere alle    Optælling: [[Antal indbyggere]] pr. 1. januar i året.

Opgørelsesniveau

Å

Hovedområde

Overordnet økonomi

Hovednøgletal

005-0010-002-1-0-0

Supplerende nøgletal

005-0010-002-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-11

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.