select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '005-0010-003-0-0-0'

Serviceudgifter

Beskrivelse

Serviceudgifter i kr. pr. indbygger.

Definition

Defineret ved nettodriftsudgifter på hovedkonto 0, 2-6 ekskl. udgifter til overførsler, medfinansiering samt refusion fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Økonomi - Regnskab:  Kontoplan: Art <> 0 [[Serviceudgifter]] Optælling: Sum for hele året

Nævnerbeskrivelse

Indbygger:  Indbyggere alle    Optælling: [[Antal indbyggere]] pr. 1. januar i året.

Opgørelsesniveau

Å

Hovedområde

Overordnet økonomi

Hovednøgletal

005-0010-003-0-0-0

Supplerende nøgletal

005-0010-003-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-15

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.