select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '005-0010-006-1-0-0'

Skattefin. BAU (ex. jord)

Beskrivelse

Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger

Definition

Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning pr. indbygger.  Bruttoanlægsudgifterne er defineret som udgifterne på dranst 3 på hovedkonto 0 samt 2-6, fratrukket bruttoanlægsudgifter til kommunale ældreboliger (5.32.30) samt fratrukket bruttoanlægsudgifterne til jordforsyning (0.22). OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Art <>0, 7, 8 Dr 3 HKO 00,02,03,04,05 og 06 minus HFU 00.22 minus Funk 05.32.30 Optælling: Sum for hele året

Nævnerbeskrivelse

Indbygger:  Indbyggere alle    Optælling: [[Antal indbyggere]] pr. 1. januar i året.

Opgørelsesniveau

Å

Hovedområde

Overordnet økonomi

Hovednøgletal

005-0010-006-1-0-0

Supplerende nøgletal

005-0010-006-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-08-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.