select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '005-0010-012-1-0-0'

Overførselsudg. (ex. forsikrede ledig)

Beskrivelse

Overførselsudgifter ex. udgifter vedr. forsikrede ledige i kr. pr. indbygger

Definition

Udgifterne til overførslerne på en række funktioner på hkt. 3 og hkt. 5 ex. udgifter vedr. forsikrede ledige OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Art <> 0 [[Overførselsudgifter]] Uden [[Forsikrede ledige]] Optælling: Sum for hele året

Nævnerbeskrivelse

Indbygger: Indbyggere alle Optælling: [[Antal indbyggere]] pr. 1. januar i året.

Opgørelsesniveau

Å

Hovedområde

Overordnet økonomi

Hovednøgletal

005-0010-012-1-0-0

Supplerende nøgletal

005-0010-012-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.