select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '005-0011-001-0-0-0'

Nettotilflytning i pct.

Beskrivelse

Nettotilflytning i pct.

Definition

Antal tilflyttede personer der kommer fra en anden kommune minus antal fraflyttede personer der er flyttet til en anden kommune i procent af indbyggertallet

Tællerbeskrivelse

Tilflytning, 005-0011-001-1-0-0, minus Fraflytning, 005-0011-001-2-0-0.

Nævnerbeskrivelse

Indbyggere: Alle Kommune: Egen kommune Optælling: Antal [[indbyggere#antal indbyggere]] pr. den 1. i måneden.

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Borger

Hovednøgletal

005-0011-001-0-0-0

Supplerende nøgletal

005-0011-001-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.