select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '005-0011-015-3-0-0'

Udvikling, antal 18-64 årige (pct.)

Beskrivelse

Udviklingen i antallet af 18-64 årige. Indbyggere d. 1. i den valgte måned i forhold til 1. jan. i året. Opgjort i pct.

Definition

Udviklingen i antallet af 18-64 årige. Indbyggere d. 1. i den valgte måned i forhold til 1. jan. i året. Opgjort i pct.

Tællerbeskrivelse

Indbygger: Indbyggere 18-64 årige Optælling: Antal 18-64 årige [[indbyggere#antal indbygger]] pr. den 1. i måneden.

Nævnerbeskrivelse

Indbygger: Indbyggere 18-64 årige Optælling: Antal 18-64 årige [[indbyggere#antal indbyggere]] pr. 1. januar i året.

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Borger

Hovednøgletal

005-0011-015-3-0-0

Supplerende nøgletal

005-0011-015-3-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.