select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '010-0014-010-0-0-0'

Fkt 053235 - Hjælpemidler mm., BDU

Beskrivelse

Funktion 3. niveau 053235 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v - Tilbud til ældre og handicappede - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring - Bruttodriftsudgifter i kr. pr. indbygger

Definition

Funktion 3. niveau 053235 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v - Tilbud til ældre og handicappede - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring - Bruttodriftudgifter i kr. pr. indbygger

Tællerbeskrivelse

Økonomi - Regnskab:  Kontoplan: Dr 1 og 2, Art <> 0, 7, 8  Funk 053235    Optælling: Saldo for den enkelte måned.

Nævnerbeskrivelse

Indbygger:  Indbyggere: Alle    Optælling: Antal Indbyggere pr. den 1. i måneden [[jvnf. definition#Antal indbyggere]]

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Den autoriserede kontoplan

Hovednøgletal

010-0014-010-0-0-0

Supplerende nøgletal

010-0014-010-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.