select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '010-0014-011-0-0-0'

Fkt 053237 - Plejevederlag mv., BDU

Beskrivelse

Funktion 3. niveau 053237 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v - Tilbud til ældre og handicappede - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning - Bruttodriftsudgifter i kr. pr. indbygger

Definition

Funktion 3. niveau 053237 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v - Tilbud til ældre og handicappede - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning - Bruttodriftudgifter i kr. pr. indbygger

Tællerbeskrivelse

Økonomi - Regnskab:  Kontoplan: Dr 1 og 2, Art <> 0, 7, 8  Funk 053237    Optælling: Saldo for den enkelte måned.

Nævnerbeskrivelse

Indbygger:  Indbyggere: Alle    Optælling: Antal Indbyggere pr. den 1. i måneden [[jvnf. definition#Antal indbyggere]]

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Den autoriserede kontoplan

Hovednøgletal

010-0014-011-0-0-0

Supplerende nøgletal

010-0014-011-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-11

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.