select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-0050-006-0-0-0'

Sygefravær pga. korte sygeperio. (andel)

Beskrivelse

Kommunen i alt - Andelen af det samlede sygefravær der skyldes korte sygefraværsperioder under 31 dage

Definition

Kommunen i alt - Andelen af det samlede sygefravær der skyldes korte sygefraværsperioder under 31 dage

Tællerbeskrivelse

Personale - Fravær: [[Fraværsårsag: SY, TT#fraværsårsag]] Optælling: Antal sygefraværsdage, hvor der er tale om mindre end 31 sammenhængende sygedage Ejerforholdsnummer: 1 FLIS Ansættelsesform: Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2), Elever (3)

Nævnerbeskrivelse

Personale - Fravær: [[Fraværsårsag: SY, TT#fraværsårsag]] Optælling: Antal sygefraværsdage i alt Ejerforholdsnummer: 1 FLIS Ansættelsesform: Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2), Elever (3)

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale/fravær

Hovednøgletal

050-0050-006-0-0-0

Supplerende nøgletal

050-0050-006-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-08-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.