select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-0050-007-0-0-0'

Sygefravær pga. lange sygeperio. (andel)

Beskrivelse

Kommunen i alt  - Andelen af det samlede sygefravær der skyldes lange sygefraværsperioder på 31 dage og derover

Definition

Kommunen i alt - Andelen af det samlede sygefravær der skyldes lange sygefraværsperioder på 31 dage og derover

Tællerbeskrivelse

Personale - Fravær: [[Fraværsårsag: SY, TT#fraværsårsag]] Optælling: Antal sygefraværsdage, hvor der er tale om 31 eller flere sammenhængende sygedage Ejerforholdsnummer: 1 FLIS Ansættelsesform: Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2), Elever (3)

Nævnerbeskrivelse

Personale - Fravær: [[Fraværsårsag: SY, TT#fraværsårsag]] Optælling: Antal sygefraværsdage i alt Ejerforholdsnummer: 1 FLIS Ansættelsesform: Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2), Elever (3)

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale/fravær

Hovednøgletal

050-0050-007-0-0-0

Supplerende nøgletal

050-0050-007-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.