select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-0053-054-1-0-0'

Sygefravær, 022203 - Arb., fremmed regn.

Beskrivelse

Funktion 3. niveau 022203 Transport og infrastruktur - Fælles funktioner - Arbejder for fremmed regning - Sygefraværsprocent baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT).

Definition

Funktion 3. niveau 022203 Transport og infrastruktur - Fælles funktioner - Arbejder for fremmed regning - Sygefraværsprocent baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT).

Tællerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 022203 [[Fraværsårsag: SY, TT#fraværsårsag]] Optælling: Antal [[fraværsdage]] ud fra [[dagsværksprincip]] Ejerforholdsnummer: 1 FLIS Ansættelsesform: Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2), Elever (3)

Nævnerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 022203 Optælling: Antal [[aktive dage]] ud fra [[dagsværksprincip]] Ejerforholdsnummer: 1 FLIS Ansættelsesform: Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2), Elever (3)

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale/fravær

Hovednøgletal

050-0053-054-1-0-0

Supplerende nøgletal

050-0053-054-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.