select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-0054-0-1-18-0'

Andel af kort sygefravær 6.45.53 pct.

Beskrivelse

Andelen af sygefravær blandt personale på Funktion 6.45.53 Jobcentre, der skyldes korte sygefraværsperioder under 31 dage. Opgjort i procent.

Definition

Andelen af det samlede sygefravær for personale på Funktion 6.45.53 Jobcentre, der skyldes korte sygefraværsperioder under 31 dage

Tællerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 6.45.53 Fraværsårsag (Fraværsårsagskode FLIS): - Egen sygdom (SY) - Arbejdsskade (TT) Alt personale Optælling: Antal sygefraværsdage, hvor der er tale om mindre end 31 sammenhængende sygedage

Nævnerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 6.45.53 Fraværsårsag (Fraværsårsagskode FLIS): - Egen sygdom (SY) - Arbejdsskade (TT) Alt personale Optælling: Antal sygefraværsdage i alt

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

050-0054-0-1-18-0

Supplerende nøgletal

050-0054-0-1-18-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-08-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.