select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-0054-0-1-31-0'

Andel af langt sygefravær 5.28.21 pct.

Beskrivelse

Andelen af sygefravær blandt personale på Funktion 5.28.21 Forbyggende foranstaltninger for børn og unge, der skyldes lange sygefraværsperioder på 31 dage og derover. Opgjort i procent.

Definition

Andelen af det samlede sygefravær for personale på Funktion 5.28.21 Forbyggende foranstaltninger for børn og unge, der skyldes lange sygefraværsperioder på 31 dage og derover

Tællerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk5.28.21 Fraværsårsag (Fraværsårsagskode FLIS): - Egen sygdom (SY) - Arbejdsskade (TT) Alt personale Optælling: Antal sygefraværsdage, hvor der er tale om 31 eller flere sammenhængende sygedage

Nævnerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 5.28.21 Fraværsårsag (Fraværsårsagskode FLIS): - Egen sygdom (SY) - Arbejdsskade (TT) Alt personale Optælling: Antal sygefraværsdage i alt

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

050-0054-0-1-31-0

Supplerende nøgletal

050-0054-0-1-31-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-08-10

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.