select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-500-014-0-0-0'

Borgere pr. Lærere m.fl.

Beskrivelse

Antal borgere mellem 6 og 16 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for lærere med flere i folkeskolen og specialundervisning.

Definition

Antal borgere mellem 6 og 16 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for lærere med flere i folkeskolen og specialundervisning.

Tællerbeskrivelse

Optælling: Antal [[borgere]] i alderen: 6<=alder< 17 primo måneden.

Nævnerbeskrivelse

Optælling: Antal [[fuldtidsbeskæftigede]] Ejerkode= 1, Nomenklaturrelevant='Ja' FLIS Ansættelsesform= Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2), Ansat på overenskomsten= Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale/fravær

Hovednøgletal

050-500-014-0-0-0

Supplerende nøgletal

050-500-014-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-15

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.