select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-500-016-0-0-0'

Borgere pr. Administration og it mv.

Beskrivelse

Antal borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for administrativt personale

Definition

Antal borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for administrativt personale

Tællerbeskrivelse

Optælling: Antal [[borgere]] primo måneden

Nævnerbeskrivelse

Optælling: Antal [[fuldtidsbeskæftigede]] Ejerkode= 1, Nomenklaturrelevant='Ja' FLIS Ansættelsesform= Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2), Ansat på overenskomsten= Administration og it mv., KL

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale/fravær

Hovednøgletal

050-500-016-0-0-0

Supplerende nøgletal

050-500-016-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-10-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.