select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-500-017-0-0-0'

Borgere pr. Syge- og sundhedspers.

Beskrivelse

Antal 80+ årige borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for syge- og sundhedspersonale

Definition

Antal 80+ årige borgere bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for syge- og sundhedspersonale

Tællerbeskrivelse

Optælling: Antal [[borgere]] i alderen: 80<=alder primo måneden.

Nævnerbeskrivelse

Optælling: Antal [[ansatte]] ud fra [[dagsværksprincip]] Ejerkode= 1, Nomenklaturrelevant='Ja' FLIS Ansættelsesform= Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2), Ansat på overenskomsten= Syge- og sundhedspersonale - basis, KL

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale/fravær

Hovednøgletal

050-500-017-0-0-0

Supplerende nøgletal

050-500-017-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-15

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.