select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-500-018-0-0-0'

Borgere pr. Pædagogmedhj. og ass.

Beskrivelse

Antal borgere mellem 0 og 16 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Definition

Antal borgere mellem 0 og 16 år (inkl.) bosat i kommunen pr. fuldtidsbeskæftiget på overenskomsten for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Tællerbeskrivelse

Optælling: Antal [[borgere]] i alderen: 0<=alder< 17 primo måneden.

Nævnerbeskrivelse

Optælling: Antal [[fuldtidsbeskæftigede]] Ejerkode= 1, Nomenklaturrelevant='Ja' FLIS Ansættelsesform= Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2), Ansat på overenskomsten= Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale/fravær

Hovednøgletal

050-500-018-0-0-0

Supplerende nøgletal

050-500-018-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-09-21

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.