select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '050-500-030-0-0-0'

Nyansatte blandt afgåede

Beskrivelse

Andel ansatte med mindre end et års ansættelse, som er fratrådt inden for perioden.

Definition

Andel ansatte med mindre end et års ansættelse, som er fratrådt inden for perioden.

Tællerbeskrivelse

Optælling: Antal [[ansatte]] der er fratrådt inden for en given måned, og som har mindre end et års anciennitet Ejerkode= 1, Nomenklaturrelevant='Ja' FLIS Ansættelsesform= Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2)

Nævnerbeskrivelse

Optælling: Antal [[ansatte]] der var ansat primo måneden. Ejerkode= 1, Nomenklaturrelevant='Ja' FLIS Ansættelsesform= Tjenestemænd (1), Overenskomstansatte (2)

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Personale/fravær

Hovednøgletal

050-500-030-0-0-0

Supplerende nøgletal

050-500-030-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.