select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0100-022-1-0-0'

Personaleomsætning for lærere, pct.

Beskrivelse

Personaleomsætning for lærere. Personaleomsætning er afgangen fra kommunens personalegruppe af lærere fra sidste måned til nuværende måned i procent af den samlede personalegruppe af lærere i den pågældende måned. Opgjort i pct.

Definition

Personaleomsætning for alle lærere i kommunen. Der tages udgangspunkt i KRL's definitioner af lærere. Se definition under Begreber for uddybning.

Tællerbeskrivelse

Optælling: Personaleomsætning: Se Domænebegreber -> Personale -> Personaleomsætning Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20)

Nævnerbeskrivelse

Optælling: Personaleomsætning: Se Domænebegreber -> Personale -> Personaleomsætning Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20)

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

100-0100-022-1-0-0

Supplerende nøgletal

100-0100-022-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-10-21

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.