select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0105-010-1-1-0'

Sygefraværpct., pæd. pers. SFO

Beskrivelse

Sygefravær blandt pædagogisk personale, skolefritidsordning (3.22.05). Opgjort i procent

Definition

Fravær fra arbejdet, som skyldes enten egen sygdom eller arbejdsskade.

Tællerbeskrivelse

Antal sygedage for pædagogisk personale Hierarki til afgræsning af sygedage Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 3.22.05 Fraværsårsag (Fraværsårsagskode FLIS): - Egen sygdom (SY) - Arbejdsskade (TT) Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Pædagogisk personale]] (10) Optælling: Fraværsdage ud fra dagsværksprincip (KRL)

Nævnerbeskrivelse

Antal dage for pædagogisk personale Hierarki til afgræsning af antal dage Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 3.22.05 Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Pædagogisk personale]] (10) Optælling: Antal a

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

100-0105-010-1-1-0

Supplerende nøgletal

100-0105-010-1-1-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-08-10

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.