select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0105-011-2-0-0'

Sygefraværpct., lærere specialskoler

Beskrivelse

Sygefravær blandt lærere i kommunale specialskoler (funkt. 3.22.08). Opgjort i procent.

Definition

Fravær fra arbejdet, som skyldes enten egen sygdom eller arbejdsskade.

Tællerbeskrivelse

Antal sygedage for lærere   Hierarki til afgræsning af antal sygedage Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 3.22.08 Fraværsårsag (Fraværsårsagskode FLIS): - Egen sygdom (SY) - Arbejdsskade (TT) Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20)   Optælling: Fraværsdage pr. måned ud fra dagsværksprincip (KRL)

Nævnerbeskrivelse

Antal dage for lærere   Hierarki til afgræsning af antal dage Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 3.22.08 Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20)   Optælling: Antal aktive dage pr. måned ud fra dagsværksprincip (KRL)

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

100-0105-011-2-0-0

Supplerende nøgletal

100-0105-011-2-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-12

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.