select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0105-013-0-0-0'

Antal sygefraværsperioder pr. lærer

Beskrivelse

Antal sygefraværsperioder pr. lærer i folkeskolen (funkt 3.22.01).

Definition

Antal sygefraværsperioder pr. lærer. Antal perioder opgøres som antal "første sygedage".

Tællerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 3.22.01 Fraværsårsag (Fraværsårsagskode FLIS): - Egen sygdom (SY) - Arbejdsskade (TT) Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20) Optælling: Antal første sygefraværsdage for lærere

Nævnerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 3.22.01 Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20) Optælling: Antal lærer i kommunen

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

100-0105-013-0-0-0

Supplerende nøgletal

100-0105-013-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.