select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0105-014-0-0-0'

Andel lærere uden sygefravær pct.

Beskrivelse

Andel af lærere på funkt 3.22.01 uden sygefravær i det sidste halve år. Opgjort i procent.

Definition

Andel lærere uden sygefravær i det sidste halve år

Tællerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 3.22.01 Fraværsårsag (Fraværsårsagskode FLIS): - Egen sygdom (SY) - Arbejdsskade (TT) Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20) Optælling: Antal lærere uden sygefravær i det sidste halve år

Nævnerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 3.22.01 Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20) Optælling: Gennemsnit af antal lærere i kommunen det sidste halve år

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

100-0105-014-0-0-0

Supplerende nøgletal

100-0105-014-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-11

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.