select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0105-015-0-0-0'

Langtidsfriskhed lærere pct.

Beskrivelse

Langtidsfriskhed blandt lærere på funkt. 3.22.01 (antal medarbejdere med mindre end 5 sygefraværsdage pr. år de seneste 2 år). Opgjort i procent.

Definition

Andel lærere med mindre end 5 sygefraværsdage pr. år i de seneste 2 år

Tællerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 3.22.01 Fraværsårsag (Fraværsårsagskode FLIS): - Egen sygdom (SY) - Arbejdsskade (TT) Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20) Optælling: Antal lærere med mindre end 5 sygefraværsdage pr. år i de seneste 2 år

Nævnerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 3.22.01 Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20) Optælling: Antal lærere i kommunen

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

100-0105-015-0-0-0

Supplerende nøgletal

100-0105-015-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-11

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.