select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0105-016-1-0-0'

Andel af kort sygefravær for lærere pct.

Beskrivelse

Andelen af sygefravær blandt lærere på funkt 3.22.01 der skyldes korte sygefraværsperioder under 31 dage. Opgjort i procent.

Definition

Andelen af det samlede sygefravær for lærere der skyldes korte sygefraværsperioder under 31 dage

Tællerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 3.22.01 Fraværsårsag (Fraværsårsagskode FLIS): - Egen sygdom (SY) - Arbejdsskade (TT) Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20) Optælling: Antal sygefraværsdage, hvor der er tale om mindre end 31 sammenhængende sygedage

Nævnerbeskrivelse

Personale - Fravær: Kontoplan: Funk 3.22.01 Fraværsårsag (Fraværsårsagskode FLIS): - Egen sygdom (SY) - Arbejdsskade (TT) Personalekategori (Stillingskategorikode FLIS): - [[Lærere]] (20) Optælling: Antal sygefraværsdage i alt

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Fravær og personale

Hovednøgletal

100-0105-016-1-0-0

Supplerende nøgletal

100-0105-016-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-08-24

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.