select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0110-800-0-1-0'

Karaktergns. i afgangsprøve, alm. klasse

Beskrivelse

Karaktergennemsnit i 9. klasses afgangsprøve (elever i folkeskolen, almindelige klasser)

Definition

Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i faget, dvs. at alle elever vægter lige meget, uanset hvor mange prø-ver, de har aflagt. I beregningen af denne indikator indgår kun elever, der har aflagt mindst 4 ud af 8 bundne prøver. De bundne prøver er dansk læsning, dansk mundtlig, dansk skriftlig, dansk retsskrivning, engelsk mundtlig, Fysik/kemi praktisk/mundtlig, matematik med hjælpemidler, matematik uden hjælpemidler Bemærk: Dansk orden indgår ikke i beregningen af karaktergennemsnittet OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Summen af karaktergennemsnittet af de enkelte elevers gennemsnit i de bundne prøver Kommunedim: [[Skoleejer]]. Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser: [[almindelig klasse]] Elever: Alle i 9. klasse, som har aflagt mindst 4 prøver ud af de 8 bundne prøver Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Dansk læsning (110) (L) - Dansk mundtlig (110) (M) - Dansk Skriftlig (110) (S) - Dansk Retsskrivning (110) (R) - Engelsk mundtligt (120) (M) - Fysik/kemi mundtligt (320) (M) - Matematisk problemløsning (310) (P) - Matematiske færdigheder (310) (F) Bemærk: Dansk orden er ikke med i beregning af gennemsnittet Optælling: Summen af de enkelte elevers karaktergennemsnit

Nævnerbeskrivelse

Summen af antal elever med med karakter i mindst 4 af de 8 bundne prøver Kommunedim: [[Skoleejer]]. Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) &n

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Afgangsprøve

Hovednøgletal

100-0110-800-0-1-0

Supplerende nøgletal

100-0110-800-0-1-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.