select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0110-800-0-4-0'

Karaktergns i 10. kl. afg.prøve

Beskrivelse

Karaktergennemsnit i 10. klasses afgangsprøve for elever i 10. klasse (FS10)

Definition

Karaktergennemsnit i 10. klasses afgangsprøve for elever i 10. klasse (der enten går i folkeskolen eller i en kommunal specialskole) Karaktergennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit i faget, dvs. at alle elever vægter lige meget, uanset hvor mange prø-ver, de har aflagt. I beregningen af denne indikator indgår kun elever, der har aflagt mindst 4 ud af 8 bundne prøver. De bundne prøver er dansk læsning, dansk mundtlig, dansk skriftlig, dansk retsskrivning, engelsk mundtlig, Fysik/kemi praktisk/mundtlig, matematik med hjælpemidler, matematik uden hjælpemidler Bemærk: Dansk orden indgår ikke i beregningen af karaktergennemsnittet OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Summen af karaktergennemsnittet af de enkelte elevers gennemsnit i de bundne prøver Kommunedim: Skolejer. Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - Kommunale ungdomsskoler (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) - selvejende statslig (4) Klasser: Alle Elever: Alle i 10. klasse der går til 10. klasses afgangseksamen (FS10), og som har aflagt mindst 4 prøver ud af de 8 bundne prøver Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Dansk læsning (110) (L) - Dansk mundtlig (120) (M) - Dansk skriftlig (150) (S) - Dansk retsskrivning (140) (R) - Engelsk mundtlig (410) (M) - Fysik/kemi praktisk/mundtlig (570) (M) - Matematik med hjælpemidler (210) (P) - Matematik uden hjælpemidler (220) (F

Nævnerbeskrivelse

Summen af antal elever med med karakter i mindst 4 af de 8 bundne prøver Kommunedim: Skolejer. Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - Kommunale ungdomsskoler (40)

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Afgangsprøve

Hovednøgletal

100-0110-800-0-4-0

Supplerende nøgletal

100-0110-800-0-4-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-09

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.