select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0110-800-2-0-0'

Karaktergns., dansk skriftlig

Beskrivelse

Gennemsnit i afgangsprøve, dansk skriftlig (almindelige klasser)

Definition

Summen af karakterer i dansk skriftlig divideret med summen af antal karakterer i dansk skriftlig OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Summen af karakterer i Dansk skriftlig   Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[almindelig klasse]] (10) Elever: Alle i 9. klasse Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS Eksamenstyper_Kode): - Dansk skriftlig (150) (S)    Optælling: Summen af samtlige karakterer for hvert skoleår

Nævnerbeskrivelse

Summen af antal karakterer i Dansk skriftlig   Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): -

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Afgangsprøve

Hovednøgletal

100-0110-800-2-0-0

Supplerende nøgletal

100-0110-800-2-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-08-14

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.