select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0110-801-1-0-0'

Gns. fritagelser, elever m. fritagelser

Beskrivelse

Gennemsnitlig antal fritagelser fra afgangsprøven for elever med fritagelse. Både elever i folkeskoler og kommunale specialskoler medregnes. Nøgletallet fortæller således, hvor mange fritagelser elever med fritagelser gennemsnitligt har.

Definition

Gennemsnitlig antal fritagelser for elever med fritagelse OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Summen af antal fritagelser for 9. klasses elever ved afgangsprøven. Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - Folkeskole (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) Klasser: Alle Elever: Alle i 9. klasse Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Dansk læsning (110) (L) - Dansk mundtlig (120) (M) - Dansk skriftlig (150) (S) - Dansk retsskrivning (140) (R) - Engelsk mundtlig (410) (M) - Fysik/kemi praktisk/mundtlig (570) (M) - Matematik med hjælpemidler (210) (P) - Matematik uden hjælpemidler (220) (F) Optælling: Summen af antal fritagelser ved 9. kl. afgangsprøve

Nævnerbeskrivelse

Antal 9. klasses elever med mindst en fritagelse ved afgangsprøven Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - Folkeskole (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): -

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Afgangsprøve

Hovednøgletal

100-0110-801-1-0-0

Supplerende nøgletal

100-0110-801-1-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.