select * from GEOFYN_FLIS_Samlet.GeoFyn.Metadata_Samlet where noegletalprocnavn = '100-0110-805-0-0-0'

Andel elever der tager afgangsprøve, pct

Beskrivelse

Andel elever i 9. klasse der tager afgangsprøve opgjort som mindst 4 ud af 8 prøvefag (både almindelige klasser og specialklasser) Opgjort i procent.

Definition

Man kan ikke dumpe 9. klasses afgangsprøve og man taler derfor heller ikke om at bestå afgangsprøven. Samtidig kan eleverne tage eksamen for nogle prøvefag, mens de ikke tager eksamen for andre af prøvefagene, fx. pga. fritagelser. Andelen der tager 9. klasses afgangsprøve er her opgjort som andel elever, der tager eksamen i mindst 4 ud af 8 bundne prøvefag (der ses bort fra dansk orden). OBS: Nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis men årligt. Tallet kan derfor findes ved at vælge Alle i filtret Måned

Tællerbeskrivelse

Antal elever i 9. klasse, der tager afgangsprøve Hierarki til afgrænsning af elever: Kommunedim: [[Skoleejer]]. Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) - regional (7) - selvejende kommunal (6) - selvejende regional (8) Klasser: Alle klasser Elever: Alle i 9. klasse, der tager afgangsprøve Følgende skal yderligere være opfyldt: Karakter >= -03 og Karakter <= 12 og Prøvetype = Ordinær prøve, prøven er aflagt i prøvetermin maj/juni eller sygeprøve iht prøvebekendtgørelsens §7, stk 1 og 2 i mindst 4 ud af følgende 8 fag: Fag (FLIS_Fagkode) (FLIS_Eksamenstyper_Kode): - Dansk læsning (110) (L) - Dansk mundtlig (120)

Nævnerbeskrivelse

Antal elever i 9. klasse Hierarki til afgrænsning af elever: Kommunedim: [[Skoleejer]]. Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - Specialskoler (20) - Interne skoler på dagbehandlingstilbud (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejer

Opgørelsesniveau

Å_Karakter

Hovedområde

Afgangsprøve

Hovednøgletal

100-0110-805-0-0-0

Supplerende nøgletal

100-0110-805-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2020-07-06

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.