Andel elever i off. skoletilbud, pct.

Beskrivelse

Andel af indbyggere mellem 6-16 år i kommunen, som går i den almindelige folkeskole eller i en kommunal specialskole Opgjort i procent.

Definition

Andel af indbyggere mellem 6-16 år i kommunen, som går i den almindelige folkeskole eller i en kommunal specialskole

Tællerbeskrivelse

Antal elever i 0.-10. klasse mellem 6-16 år, som går i den almindelige folkeskole i en specialskole eller på en intern skole på et dagtilbud. Kommunedim: Bopælskommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - kommunal (2) - regional (7) - selvejende kommunal (6) - selvejende regional (8) - selvejende statslig (4) Klasser: Alle Elever: Alle 0.-10. klasse

Nævnerbeskrivelse

Antal indbyggere mellem 6-16 år i kommunen

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Skoler, klassekvotienter og elever

Hovednøgletal

100-0110-002-0-0-0

Supplerende nøgletal

100-0110-002-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.