Klassekvotient, 4. klasse

Beskrivelse

Klassekvotient, almindelige klasser, 4. klasse.

Definition

Elever operationaliseres som alle normalelever i kommunens skoler. De enkelte klassetrin operationaliseres som 0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., og 10. normalklasse. OBS: i optællingen af antal klasser og elever fraregnes klasser og elever i nedenstående kategorier: - Klasser med under 5 elever - Klasser med over 35 elever - Klasser der er ikke-fuldt årgangsopdelte

Tællerbeskrivelse

Antal elever i alm. klasser   Hierarki til afgræsning af elever: Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[Normalklasse#Almindelig klasse]] (10) Elever: Alle i 4. klasse   Optælling: Elever i den enkelte måned

Nævnerbeskrivelse

Antal alm. klasser   Hierarki til afgræsning af klasser Kommunedim: [[Skoleejer]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[Normalklasse#Almindelig klasse]] (10) Elever: Alle i 4. klasse   Optælling: Antal klasser med elever i hver måned.

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Skoler, klassekvotienter og elever

Hovednøgletal

100-0110-003-6-0-0

Supplerende nøgletal

100-0110-003-6-0-0

Nøgletals/visningstype

Normal

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-18

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.