Andel i spec.kl. 9 kl. (eks. dagbe), pct

Beskrivelse

Andel elever i 9. kl., der går i specialklasser på folkeskoler og specialskoler (interne skoler på dagbehandlingstilbud er ikke medtaget) Opgjort i procent.

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal elever i specialklasser i [[Folkeskole]] og kommunale specialskoler Hierarki til afgræsning af elever Kommunedim: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] hvis udfyldt, ellers[[bopælskommune#bopælskommune Skole]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - [[Specialklasse]] §20.2 (20) - [[Specialklasse]] §20.3 og 20.5 (29) Elever: Alle i 9. klasse Optælling: Elever i den enkelte måned

Nævnerbeskrivelse

Antal elever i folkeskoler, kommunale specialskoler og regionale tilbud Hierarki til afgræsning af elever Kommunedim: [[Betalingskommune#Betalingskommune Skole]] hvis udfyldt, ellers[[bopælskommune#bopælskommune Skole]] Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) Klasser (FLIS_Klasse_Type_Ident): - almindelige klasser (10) - [[Specialklasse]]r (20) - [[Specialklasse]] §20.3 og 20.5 (29) Elever: Alle i 9. klasse Optælling: Elever i den enkelte måned

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Specialundervisning

Hovednøgletal

100-0110-802-1-10-0

Supplerende nøgletal

100-0110-802-1-10-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.