Andel elever privatskole (7.-9. kl), pct

Beskrivelse

Andel af elever der går i 7.-9. klasse, som går på en friskole, privat grundskole eller efterskole. Opgjort i procent.

Definition

Tællerbeskrivelse

Antal elever i 7.-9. klasse, som går på en friskole, privat grundskole eller på en efterskole. Kommunedim: Bopælskommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Privatskoler]] (50) - [[Efterskoler]] (60) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - privat (0) - statslig (1) - selvejende privat (5) - selvejende statslig (4) Klasser: Alle Elever: Alle i 7.-9. klasse

Nævnerbeskrivelse

Antal elever i 7.-9. klasse Kommunedim: Bopælskommune Skoler (FLIS_Skoletype_Gruppe): - [[Folkeskole]] (10) - [[Specialskoler]] (20) - [[Interne skoler på dagbehandlingstilbud]] (30) - [[Kommunale ungdomsskoler]] (40) - [[Privatskoler]] (50) - [[Efterskoler]] (60) [[Ejerkode_navn#Ejerkode]] (Ejerkode): - privat (0) - regional (7) - statslig (1) - kommunal (2) - selvejende privat (5) - selvejende regional (8) - selvejende statslig (4) - selvejende kommunal (6) Klasser: Alle Elever: Alle i 7.-9. klasse

Opgørelsesniveau

Månedligt

Hovedområde

Skoler, klassekvotienter og elever

Hovednøgletal

110-0112-004-0-0-0

Supplerende nøgletal

110-0112-004-0-0-0

Nøgletals/visningstype

Procent

Nøgletal sidst beregnet

2019-04-20

Nøgletal sidst ajourført af Kombit

2018-08-07

Historik

For historik, se her.

Nøgletalsoversigt

For oversigt med alle nøgletal, se her.